0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1Փիլիսոփայություն
1(038)Փիլիսոփայական բառարաններ
1(07)Փիլիսոփայության ծրագրեր
1(075)Փիլիսոփայության դասագրքեր
1(088)Ժողովածուներ,մեջբերումներ,թևավոր խոսքեր,   աֆորիզմներ
1(09)Փիլիսոփայության պատմություն
1(Սողոմոն)Սողոմոն Իմաստուն
1(3)Ստրկատիրական հասարակարգի փիլիսոփայություն.
Հին աշխարհի փիլիսոփայություն
1(37)Հին Հռոմի փիլիսոփայություն
1(38)Հին Հունաստանի փիլիսոփայություն
1(38)092Հին հունական փիլիսոփաներ
1(Արիստոտել) 
1(Դեմոկրիտ) 
1(Էպիկուր) 
1(Պլատոն) 
1(Սոկրատ) 
1(Բ)Բուրժուական փիլիսոփայություն
1(47)Փիլիսոփայությական միտքը Ռուսաստանում
 Ռուս հեղափոխական դեմոկրատների փիլիսոփայկան հայացքները
1(Չերնիշևսկի) 
1(Պլեխանով) 
1(Տոլստոյ) 
1(47.925)(09)Հայ փիլիսոփայության պատմություն
1(47.925)Հայ փիլիսոփայական միտքը միջնադարում (V-XVII դդ)
Գրիգոր Նարեկացի 
Գրիգոր Տաթևացի 
Դավիթ Անհաղթ 
Եզնկի Կողբացի 
Հովհաննես Երզնկացի 
1(47.925)Փիլիսոփայական և հասարակական միտքը  Հայաստանում (XVII-XXդդ)
Նժդեհ Գարեգին 
1(4…)Եվրոպական երկրների փիլիսոփայություն
1(42)Մեծ Բրիտանիայի փիլիսոփայություն
1(43)Գերմանիայի փիլիսոփայություն
1(43)092Գերմանացի փիլիսոփաներ
1(Դիցգեն) 
1(Կանտ) 
1(Հեգել) 
1(Հեկկել) 
1(Շոպենհաուեր) 
1(Ֆոյերբախ) 
1(44)Ֆրանսիայի փիլիսոփայություն
1(5…)Արևելքի փիլիսոփայություն
1(51)Չինաստանի փիլիսոփայություն
1(53)Արաբիայի փիլիսոփայություն
1(54)Հնդկական փիլիսոփայություն
1(6…)Աֆրիկայի փիլիսոփայություն
1(7…)Ամերիկյան երկրների փիլիսոփայություն
1(7)ԱՄՆ-ի փիլիսոփայություն
11Մետաֆիզիկա
128/129Կյանքի և մահվան փիլիսոփայական խնդիրները
13-133Հոգևոր կյանքի փիլիսոփայական խնդիրները
133Հորոսկոպ: Գուշակություն
14Փիլիսոփայական սիստեմներըը և կոնցեպցիաները
141ИԻդեալիզմ
141МՄատերիալիզմ
141.8Գիտկոմ. Մարքսիզմ-լենինիզմ