0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

159.9Հոգեբանություն
159.9Սոցիալական հոգեբանություն
159.9:0/9Մասնագիտական հոգեբանություն
159.9:2Կրոնական և աթեիստական դաստիարակության
հոգեբանություն
159.9:32Քաղաքական  հոգեբանություն
159.9:331Աշխատանքի հոգեբանություն
159.9:34Իրավաբանական հոգեբանություն
159.9:355Ռազմական հոգեբանություն
159.9:371Մանկավարժական հոգեբանություն
159.9:4Հոգելեզվաբանություն
159.9:523.1Տիեզերական հոգեբանություն
159.9:61Բժշկական հոգեբանություն
159.9:62Ինժեներական (տեխնիկական) հոգեբանություն
159.9:796Սպորտային հոգեբանություն
159.9(075)Հոգեբանության ծրագրեր.                            Մեթոդական ձեռնարկներ.                                                        Դասագրքեր
159.9.092Նշանավոր հոգեբանների կյանքն ու գործը
159.92Հոգեբանության զարգացումը:                Գենետիկական հոգեբանություն:
159.92Ընտանիքի, կենցաղի, երեխաների
դաստիարակության հոգեբանություն
159.922Հոգեկան կառուցվածք և գիտակցություն
159.922.7Մանկան հոգեբանություն
159.923Անձի հոգեբանություն
159.923.3Բնավորություն
159.93Զգայություն:                                                           Ըմբռնում
159.942Հույզեր և զգացմունքներ
159.943Սովորույթ
159.947Կամք
159.95Հոգեկան պրոցեսներ և վիճակներ
159.953Հիշողություն
159.955Մտածողություն և խոսք
159.96Առանձնահատուկ հոգեվիճակներ, երևույթներ և
գործընթացներ
159.961Առանձնահատուկ հոգեվիճակ (քուն, երազ,  հիպնոս, կախարդություն, բախտագուշակ, տեսիքներ, յոգա …)
159.962Հիպնոս
159.963Քուն և երազ
16Տրամաբանություն
17Բարոյագիտություն (Էթիկա)
17:3КԿոմունիստական բարոյականություն
17.02Էթիկայի նորմաները և կատեգորիաները:
Բարոյագիտության սկզբունքները
172Սոցիալական բարոյագիտություն
172.1Հայրենասիրություն:                        Միջազգայնություն (ինտերնացիոնալիզմ)
173Ընտանիքի, սիրո և ամուսնության էթիկա
174Մասնագիտական էթիկա
174.957Բիոէթիկա
176Սեռական բարոյականություն
177Կոլեկտիվիզմ:  Փոխադարձ հարգանք: Ընկերություն: Վարքի կուլտուրա
Բարեկամություն
18Գեղագիտություն (Էսթետիկա)
18(07)Գեղագիտության դասագրքեր, ծրագրեր,   մեթոդական ձեռնարկներ