0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2Կրոն
2(03)Կրոնական բառարաններ
2(059)Կրոնական օրացույցներ
2(059)Տոնացույցներ
2(075)Կրոնի դասագրքեր
2(077)Կրոնի ուսուցման մեթոդական ձեռնարկներ, ծրագրեր
2(09)Կրոնների պատմություն
20Աստվածաբանություն
201Կրոնի փիլիսոփայություն և տեսություն։ Կրոնի ծագումը
21Աստվածաբանություն բնական։ Աթեիզմ, կրոն և գիտություն
211Աթեիզմ (անաստվածություն)։                                                    Կրոն և գիտություն
215Հակակրոնական   գրականություն
 Հակակրոնական գրականության ծրագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ
215(075)Գիտական աթեիզմի դասագրքեր և քրեստոմատիաներ
218Հավիտենական կյանք։ Հանդերձյալ կյանք
22Սուրբ գրքեր (Աստվածաշունչ, Հին և Նոր Կտակարաններ, Ավետարաններ)
221Հին Կտակարան
225Նոր Կտակարան
226Ավետարաններ
227Առաքյալներ և նրանց մեկնաբանությունը
23Աստվածաբանություն դավանաբանական
231Աստված (գոյությունը, երրորդություն)
232Քրիստոսաբանություն
232.9Հիսուս Քրիստոսի կյանքը
232.931Մարիամ Աստվածածին
235.3Վկայաբանություն սրբոց (նահատակություններ)
24Աստվածաբանություն պրակտիկ։              Աստվածապաշտություն
241Բարոյական աստվածաբանություն
241.1Քարոզներ
243Աղոթքներ
244Կրոնական գրականություն (պոեզիա, պատմվածքներ)
245Կրոնական երաժշտություն (ժամերգություններ,  շարականներ, սաղմոսներ)
246Սրբապատկերներ, սրբերի արձաններ, խաչապաշտություն
248.1Կրոնական կյանք։                                                                Ճգնավորներ
26Քրիստոնեական եկեղեցին ընդհանրապես։                      Եկեղեցու կազմակերպությունը
262.1Քրիստոնեական եկեղեցու ներկայացուցիչներ (հոգևորականություն)
262.13Վատիկան
262.14Քահանաներ
264Կրոնական ծեսեր, արարողություններ
264:281.6Հայ եկեղեցու կրոնական ծեսեր, տոներ, արարողություններ, (ժամագիրք, Մաշտոց,պատարագներ, տոնացույց հայ եկեղեցու)
264.031Սուրբ վայրեր, եկեղեցիներ, տաճարներ
265Սրբազան արարողություններ, ծեսեր (հաղորդություն, խոստովանություն, պսակադրություն, մյուռոն)
266Կրոնի քարոզչություն։                                                     Միսիոներներ
267.6Կրոնական ընկերություններ, կազմակերպություններ
27Քրիստոնեական եկեղեցու պատմությունն ընդհանրապես
271Կրոնական միաբանություններ, վանքեր, մենաստաններ,  կուսանոցներ
271Հայկական վանքեր, մենաստաններ
271.1Առանձին կրոնական միաբանություններ
271.15Մխիթարյան միաբանություն
271.5Ճիզվիթներ
28Քրիստոնեություն
28(075)Դասագրքեր քրիստոնեական վարդապետության
28(09)Քրիստոնեության պատմություն
28(47.925)Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան
281Քրիստոնեական եկեղեցի
281(09)Քրիստոնեական եկեղեցու պատմություն
281.6Հայ լուսավորչական եկեղեցի
281.6(062)Հայ եկեղեցական միություններ
281.6(075)Հայ եկեղեցու պատմության դասագրքեր
281.6(09)Հայ եկեղեցու պատմություն
281.6(092)Հայ եկեղեցու գործիչների կյանքն ու գործը
281.6:282Լուսավորչական և կաթոլիկ եկեղեցիների հակաճառություններ
281.6:284Հայ բողոքականներ
281.93Ռուսական եկեղեցի
282Հռովմեական կաթոլիկ եկեղեցի
283Անգլիական եկեղեցի
284Բողոքականություն
286Աղանդներ
29Ոչ քրիստոնեական կրոններ
294Հնդկական կրոն (Բուդդայականություն)
295Պարսկական կրոն (Զրադաշտ։ Մազդեիզմ)
296Հրեական կրոն (Սիոնզմ։ Մասոնություն)
297Իսլամ (Մահմեդականություն)
299Այլ կրոններ՝ հին և ժամանակակից
299.1Հեթանոսական շրջան։                                                                     Հայ դիցաբանություն
299.2Սեմիտական կրոններ (հինը)