0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

34Իրավունք։                                                         Իրավաբանական գիտություններ
34(03)Իրավաբանական բառարաններ
34(07)Իրավունքի ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
34(075)Իրավունքի ուսումնական ձեռնարկներ, դասագրքեր
34(092)Նշանավոր իրավաբաններ
34:0/9Պետական կառավարման բարձրագույն օրգանների օրենքներ և որոշումներ
34(47.925)ՀՀ իրավունք
34(47.925)ՀՀ պետական կառավարման բարձրագույն օրգանների օրենքներ և որոշումներ
34(47.925)ՀՀ օրենքը իրավական ակտերի մասին
34(47.925)ՀՀ օրենքը պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին
34:0/9[(47.925)ՀՀ պետական կառավարման բարձրագույն օրգանների օրենքներ և որոշումներ
34(47)Խորհրդային իրավունք
340.12Իրավունքի ուղղություններ և տեսություններ։ Իրավական դպրոցներ։                                      Պետությյան և իրավունքի տեսություն
340.128Մարքսիստական-լենինյան ուսմունքները իրավունքի և պետության մասին
340.15Իրավունքի պատմական ձևերը և համակարգերը
340.153Ֆեոդալական իրավունք
340.158Սոցիալիստական իրավունք
340.6Դատաբժշկական փորձաքննություն։           Դատական հոգեբանություն
341Միջազգային իրավունք
341(03)Միջազգային իրավունքի բառարաններ
341(075)Միջազգային իրավունքի դասագրքեր
341.1Միջազգային կազմակերպություններ
341.123Միացյալ ազգերի կազմակերպություն (ՄԱԿ)
341.16ՅՈՒՆԵՍԿՈ
341.18Միջազգային կոնֆերանսներ
341.231.14Մարդու իրավունքներ
341.24Միջազգային պայմանագրեր և համաձայնագրեր
341.3Միջազգային ռազմական իրավունք
341.31Հարձակում։                                                  Պատերազմական իրավիճակ։                         Պատերազմի հայտարարում
341.323Շրջափակում (Բլոկադա)
341.33Միջազգային Կարմիր խաչ (ՄԿԽ)։     Միջազգային մարդասիրական իրավունք։                Ժնևի կոնֆերենցիա
341.4Միջազգային քրեական իրավունք
341.6Միջազգային դատավարություն
341.7Դիվանագիտական իրավունք։                    Դեսպանական իրավունք
341.73Դեսպանների իրավունք։                                             Վիզաներ
341.9Միջազգային մասնավոր իրավունք
341.9(47.925)ՀՀ միջազգային մասնավոր իրավունք
342Պետական իրավունք
342.2Պետության կառուցվածքը
342.228############################################
342.26Պետության վարչա-տարածքային բաժանում
342.26(47.925)ՀՀ վարչա-տարածքային բաժանում
342.3Կառավարման ձևերը
342.31Սուվերենություն
342.34Ժողովրդավարություն
342.37Սահմանադրական միապետություն
342.38Հանրապետություն
342.4Սահմանադրական իրավունք
342.4(4/8)Արտասահմանյան երկրների սահմանադրություն
342.4(47)Խորհրդային սահմանադրություն
342.4(47…)ԱՊՀ սահմանադրություն
342.4(47.925)ՀՀ սահմանադրություն
342.4(=91.99)Տարբեր երկրներում հայերի ունեցած ազգային սահմանադրությունը և պետական իրավունքը
342.5Պետական իշխանություն։                                  Պետական մարմիններ
342.5(47)ԽՍՀՄ պետական իշխանության բարձրագույն օրգաններ
342.5(4/8)Արտասահմանյան երկրների պետական օրգանների սիստեմը
342.51Պետության ղեկավարը
342.511Նախագահ
342.511(47.925)ՀՀ պետության ղեկավար (նախագահ)
342.518Գործադիր իշխանություն։                    Կառավարություն։                                          Վարչապետ։                                                      Նախարարներ
342.53Խորհրդարաններ։                                               Անդամներ։                                                    Պատգամավորներ
342.56Իրավական իշխանություն։                                 Դատական մարմիններ։                                      Սահմանադրական դատարան
342.7Մարդու և քաղաքացու իրավունքներ և պարտականություններ (միայն ներքաղաքական հարցեր)
342.7(47.925)Մարդու և քաղաքացու իրավունքները ՀՀ-ում
342.71Քաղաքացիություն
342.727Խոսքի ազատություն
342.729Ժողովների, հանրաքվեների, ցույցերի, միտինգների, ազատություն
342.731Դավանանքի ազատություն։                                    Խղճի ազատություն։
Երկրպագության և պաշտամունքի ազատություն։ Աթեիստական ​​քարոզչության ազատություն
342.8Ընտրական իրավունք
342.8(4/8)Ընտրական իրավունքը արտասահմանյան երկրներում
342.8(47)ԽՍՀՄ ԳԽ ընտրությունների կանոնադրություն
342.8(47…)Ընտրական իրավունքը ԱՊՀ երկրներում
342.8(47.925)Ընտրական իրավունքը ՀՀ-ում
342.84Ընտրական կարգ
342.843Ընտրություններ
342.9Վարչական իրավունք
342.9(47.925)ՀՀ վարչական իրավունք
343Քրեական իրավունք։
343(47)Խորհրդային քրեական իրավունք
343(47.925)ՀՀ քրեական իրավունք
343(07…)Քրեական իրավունքի ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ…
343.1Քրեական դատավարություն։                                Քրեական դատավարության իրավունք
343.1(47.925)ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք
343.2                           ՀանցագործներՀանցագործներ։                                                     Պատժելի արարքների սուբյեկտներ
343.23Հանցագործություններ
343.24Պատիժներ։                                                    Դաստիարակչական միջոցներ
343.3/7Հանցագործությունների ձևեր
343.32Պետական հանցագործություններ։                       Լրտեսություն։                                             Ահաբեկչություններ
343.337Զինվորական հանցագործություններ։             Պատերազմի կանոնների խախտում
343.352Կաշառակերություն։                                             Կաշառում։                                                         Կոռուպցիա
343.359Հարկային հանցագործություններ
343.4Մարդու իրավունքների դեմ հանցագործություններ
343.5Հասարակական արժանապատվության, բարոյականության և ընտանիքի դեմ ուղղված հանցագործություններ
343.531Սպեկուլյացիա։                                       Խարդախություններ
343.55Կենցաղային ոճրագործություններ
343.57Թրաֆիքինգ (մարդկանց շահագործում)
343.593Խուլիգանություն
343.6Կյանքի և արժանապատվության դեմ հանցագործություններ
343.61Սպանություն, մարմնական վնասվածք
343.62Աբորտ։                                                        Մանկասպանություն
343.63Զրպարտություն, վարկաբեկում, վիրավորում
343.7Ունեցվածքի դեմ հանցագործություններ
343.72Խարդախություն։                                               Խաբեություն։                                                    Համակարգչային հանցագործություններ
343.72Խարդախություն։                                               Խաբեություն։                                                    Համակարգչային հանցագործություններ
343.8Պատիժների կատարում։                       Հանցագործությունների կանխում
343.812Բանտեր
343.814Ուղղիչ-աշխատանքային հաստատություններ
343.9Քրեաբանություն։                                         Քրեագիտություն
343.97Հանցագործությունը ՝ որպես սոցիալական երեւույթ։                                                       Համեմատական ​​հանցագործություններ
343.976Ալկոհոլիզմ:                                                         Թմրանյութերի օգտագործում
344.1Զինվորական քրեական իրավունք
344.2Զինվորական հանցագործություններ
347Քաղաքացիական իրավունք։                Դատավարություն
347(47.925)Քաղաքացիական իրավունքը ՀՀ-ում
347(4/8)Քաղաքացիական իրավունքը արտասահմանյան երկրներում
347(07…)Քաղաքացիական իրավունքի ծրագրեր, դասագրքեր,  մեթոդական ցուցումներ
347.2/3Իրային իրավունք։                                       Ունեցվածքային իրավունք։                       Սեփականության իրավունք
347.23Սեփականատիրական իրավունք
347.243.9Անտառային իրավունք։                                          Շրջակա միջավայրի իրավունք
347.246Որսորդական իրավունք
347.247Ջրային իրավունք
347.249Լեռնային և ընդերքի իրավունք
347.254Բնակարանային իրավունք
347.4Պարտավորական իրավունք։                        Պայմանագրեր
347.6Ընտանեկան իրավունք։                            Ժառանգական իրավունք
347.61/64Ընտանեկան իրավունք
347.62Ամուսնական իրավունք
347.63Երեխայի իրավունքներ։                                          Զավակներ։                                                           Հայրություն
347.634/637Ծնողների ալիմենտային պարտավորություններ
347.65/68Ժառանգական իրավունք
347.67Կտակ։                                                           Նվիրատվություն
347.7Առևտրային իրավունք
347.73Ֆինանսական իրավունք
347.734Բանկային իրավունք։                                                  Բանկային գործ
347.77Գյուտարարության իրավունք։                   Արտոնագրային իրավունք։                          Լիցենզավորում
347.78Հեղինակային իրավունք
347.79Ծովային իրավունք
347.82Օդային իրավունք
347.83Հեռարձակման իրավունք։                                        Եթերի իրավունք
347.9Քաղաքացիական դատավարական իրավունք։ Դատակազմություն
347.9(07…)Քաղաքացիական դատավարական իրավունքի ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ
347.9(47)ԽՍՀՄ  քաղաքացիական դատավարություն
347.9(47.925)ՀՀ  քաղաքացիական դատավարություն
347.96Դատական անձնակազմ։                               Իրավաբաններ
347.96(47.925)ՀՀ դատական անձնակազմ։                         Իրավաբաններ
347.961Նոտարիատ
347.962.2Ժողովրդական ատենակալներ, դատավորներ
347.963Դատախազներ
347.965Դատապաշտպաններ
347.99Դատական  մարմիններ
347.99(47)ԽՍՀՄ դատական մարմիններ
347.99(47.925)ՀՀ դատական մարմիններ
347.991ԽՍՀՄ Գերագույն դատարան
347.991(47.925)ՀՀ Գերագույն դատարան
347.995Ժողովրդական դատարաններ
347.995(47.925)ՀՀ ժողովրդական դատարաններ
347.996Ընկերական դատարաններ
348Եկեղեցական իրավունք
349.2Աշխատանքային իրավունք
349.2(47.925)ՀՀ աշխատանքային իրավունք
349.3Սոցիալական ապահովության իրավունք
349.4Հողային իրավունք