0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

36Սոցիալական ապահովում։ Սոցիալական օգնություն։ Կյանքի ապահովում։ Հասարակության խնդիրները։ Բարեգործություն։ Բարեգործական ընկերություններ։ Ապահովագրում
364Բարեգործական ընկերություններ
364(47.925)Հայկական բարեգործական ընկերություններ
364.092Բարեգործներ
364.25Սոցիալական օգնություն բնակչությանը
տարերային և սոցիալական աղետների ժամանակ
364.4Օգնության տեսակները
364.42Մայրական օգնություն
364.431Թոշակ, կենսաթոշակ, նպաստ
364.465Սոցիալական օգնություն հասարակության հատուկ խմբերին (հաշմանդամներ, կույրեր, խուլ ու համրեր)
364.6Օգնություն կարիքավորներին
368Պետական ապահովագրություն
368.1Գույքի ապահովագրում
368.1Ապահովագրության ձևերը (դժբախտ դեպքեր, հրդեհ, տարերային աղետ…)
368.2Տրանսպորտի ապահովագրում
368.4Սոցիալական ապահովագրություն։ Սոցիալական ապահովություն
368.5Գյուղատնտեսական ապահովագրում