0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

39Ազգաբանություն։ Կենցաղ։ Սովորույթներ։ Բարք
39(=91.99)Ազգային փոքրամասնություններ
39(47.925)Հայ ազգաբանություն
391Տարազներ, նորաձևություններ, սանրվածքներ, զարդարանքներ
391(47.925)Հայկական տարազ
392Մասնավոր կյանք։ Ամուսնություն, ընտանիք, տնային կենցաղ, հարսանիք
392(47.925)ՀՀ մասնավոր կյանք։ Ազգային տոնածիսական համակարգ
393Սովորույթներ կապված թաղման հետ (թաղում, հուղարկավորություն…)
394Հասարակական տոներ, ճաշեր, խնջույքներ
394.2Ազգային տոներ։ Ժողովրդական տոներ
396Կանանց կազմակերպություններ և շարժումներ։ Կանանց հարց։ Գենդեր
396(47…)Կանանց կազմակերպություններն ու շարժումները ԽՍՀՄ-ում
396(47.925Հայ կինը