0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

398Բանահյուսություն։ Առանձին ժողովուրդների բանահյուսություն
398(=91.57)Քրդական բանահյուսություն
398(47.925)Հայ բանահյուսություն
398 (47.9)Հայ բանահյուսության դասագրքեր, քրեստոմատիաներ, ծրագրեր
398.2Հեքիաթ, ասք, զրույց, առասպել, լեգենդ
398.2(47.925)Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, առասպելներ, ավանդություններ, ասք, զրույց
398.22(47.925)Հայ ժողովրդական էպոս, ժողովրդական դյուցազներգություն
398.23Անեկդոտներ, ժողովրդական հումոր
398.23(47.925)Հայ ժողովրդական հումոր, անեկդոտներ
398.6Հանելուկներ
398.6(47.925)Հայ հանելուկներ
398.7Երազահաններ
398.8(47.925)Հայ ժողովրդական երգեր, խաղիկներ
398.9Առածներ, ասացվածքներ, առակներ, թևավոր խոսքեր
398.9(47.925)Հայ առածներ, ասացվածքներ
398.9(47.925)Հայ ժողովրդական առակներ, թևավոր խոսքեր