0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7Արվեստ
7(03)Արվեստի բառարաններ
7(061)Համագումարներ, նիստեր
7(071.1)(47.925)Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
7(074)Արվեստի թանգարաններ
7(074)(47.925)Հայաստանի պետական պատկերասրահ
7(075.8)Դասագրքեր
7(079)Արվեստի փառատոններ (ֆեստիվալ)
7(09)Արվեստի պատմություն
7(47.925)Հայ արվեստ
7(47.925)(09)Հայ արվեստի պատմություն
7(01)Արվեստի գեղագիտություն: Տեսություն (էսթետիկա)
7(03)Ոճը արվեստում (Ռեալիզմ, մոդերնիզմ, իմպրեսիոնիզմ…)
7.046Սրբապատկերներ
7.072Արվեստագիտություն: Արվեստաբաններ
7.073Գեղարվեստական ինքնագործունեություն
Սիրողական արվեստ
7.078Արվեստի հուշարձանների պահպանումը
711Քաղաքաշինություն
711(47.925)Հայաստանի քաղաքաշինություն
712Կանաչապատում
72Ճարտարապետություն
72(47.925)Հայկական ճարտարապետություն
72(09)Ճարտարապետության պատմություն
72(47.925)09Հայ ճարտարապետության պատմություն
72(47.925)092Հայ ճարտարապետների կյանքը և գործունեությունը
725Քաղաքացիական առևտրաարդյունաբերական ճարտարապետություն
726Եկեղեցիների և տաճարների ճարտարապետություն
726.8Հուշակոթողներ
726.81Խաչքար: Տապանաքար: Գերեզմանաքար
728Բնակարանային ճարտարապետություն
73/76Կերպարվեստի պատմություն
73/76(03)Կերպարվեստի բառարաններ
73/76(064)Կերպարվեստի ցուցահանդեսներ
73/76(075)Կերպարվեստի դասագրքեր
73/76(07)Կերպարվեստի ծրագրեր
73/76(077)Կերպարվեստի մեթոդական ցուցումներ
73/76(47)Կերպարվեստը ԽՍՀՄ-ում
73/76(47.925)Հայկական կերպարվեստ
73/76(47.925)09Հայ կերպարվեստի պատմություն
73/76(47.925)092Հայ նկարիչների կյանքը և գործունեությունը
73/76(47.925)(064)Հայ կերպարվեստագետների ցուցահանդեսներ
73Քանդակագործություն
73(47.925)Հայկական քանդակագործություն
73(47.925)09Հայ քանդակագործության պատմություն
73(47.925)092Հայ քանդակագործների կյանքը և գործունեությունը
73(4/8)092Այլազգի քանդակագործների կյանքը և գործունեությունը
737Դրամագիտություն
737.1Հուշադրամներ
738Գեղարվեստական կերամիկա: Գեղարվեստական խեցեգործություն
738(47.925)Հայկական գեղարվեստական կերամիկա, խեցեգործություն
738.1Ճենապակի
738.4Էմալ
738.5Խճանկար
739Թանկարժեք մետաղների կիրառական գեղազարդման արվեստ տես՝ 671
739(47.925)Թանկարժեք մետաղների կիրառական հայկական գեղազարդման արվեստ
739.092Գեղազարդիչ կիրառական արվեստի անվանի մասնագետներ
739.1Ոսկյա և արծաթյա իրեր
739.3Ժամացույցներ
739.5Բրոնզի, պղնձի և այլ մետաղների գեղարվեստական մշակում
741Գծանկարչություն
741Գեղարվեստական տառատեսակներ
741(47.925)Հայկական գեղարվեստական տառատեսակներ
741(07)Նկարչության ծրագրեր
741(075)Գծանկարչության դասագրքեր
741(077)Նկարչության դասավանդման մեթոդիկա
741(47.925)092Հայ գծանկարիչների կյանքը և գործունեությունը
741.5Ծաղրանկար: Երգիծական նկարներ: Ցուցապաստառ(Պլակատ)
743Կոսմետիկ (էսթետիկ) անատոմիա
744Գծագրություն
744(075)Գծագրության դպրոցական դասագրքեր
744(075.3)Գծագրության դասագրքեր ուսումնարանների համար
744(075.8)Գծագրության դասագրքեր բուհերի համար
744(077)Գծագրության ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
744.4Ինժեներական գրաֆիկա
745Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ (Զարդարվեստ)
745(064)Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի (Զարդարվեստ) ցուցահանդեսներ
745(47.925)Հայկական դեկորատիվ-կիրառական արվեստ (Զարդարվեստ)
745.5Գորգ: Գոբելեն: Կարպետ: Մաքրամե
745.5(47.925)Հայկական գորգ: Գոբելեն: Կարպետ: Մաքրամե
745.5(064)Գորգ: Գոբելեն: Կարպետ: Մաքրամե ցուցահանդեսներ
745.522(47.925)Հայկական որմնագորգեր
745.542Թղթե և ստվարաթղթե գեղարվեստական արտադրանք
746Գեղարվեստական ձեռագործ: Ասեղնագործություն
746(47.925)Հայկական գեղարվեստական ձեռագործ: Ասեղնագործություն
747Ներքին միջավայրի դիզայն (Ինտերիեր)
747(075)Ներքին միջավայրի դիզայն (Ինտերիեր): Դասագրքեր
747(077)Ներքին միջավայրի դիզայն (Ինտերիեր): Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
748Գեղարվեստական ապակի և հախճապակի
749.1Գեղարվեստական կահույք: Հնարժեք և ժամանակակից
75Գեղանկարչություն
75(064)Գեղանկարչության ցուցահանդեսներ
75(075)Գեղանկարչութուն: Դասագրքեր
75(077)Գեղանկարչութուն: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
75(09)Գեղանկարչության պատմություն
75(4/8)Արտասահմանյան գեղանկարչութուն
75(47)Գեղանկարչութունը նախկին ԽՍՀՄ երկրներում
75(47)092Ռուս գեղանկարիչների կյանքը և գործունեությունը
75(47.925)Հայկական գեղանկարչութուն
75(47.925)09Հայկական գեղանկարչութան պատմություն
75(47.925)092Հայ գեղանկարիչների կյանքը և գործունեությունը
75.02Գեղանկարչության տեխնիկան
75.04Գեղանկարչության ժանրերը
75.047Բնանկար (Պեյզաժ)
75.052Որմնանկարչություն
75.054Թատերական-դեկորատիվ գեղանկարչություն
75.056(47.925)Հայկական մանրանկարչություն
75.056(47.925)092Հայ մանրանկարիչների կյանքը և գործունեությունը
76Գրաֆիկ արվեստ
76(064)Գրաֆիկ արվեստ : Ցուցահանդեսներ
76(075)Գրաֆիկ արվեստ : Դասագրքեր
76(077)Գրաֆիկ արվեստ : Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
76(47.925)Հայկական գրաֆիկ արվեստ
76(47.925)092Հայ գրաֆիկ արվեստագետների կյանքը և գործունեությունը
761Փորագրություն
763Գրքայի գրաֆիկա
77Լուսանկարչություն
77(064)Լուսանկարչություն: Ցուցահանդեսներ
77(075)Լուսանկարչություն: Դասագրքեր
77(077)Լուսանկարչություն: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
77(47.925)Հայկական լուսանկարչություն
77(47.925)092Հայ լուսանկարիչների կյանքը և գործունեությունը
778.5Կինոարվեստ
778.5(47.925)Հայկական կինոարվեստ
778.5(47.925)Հայկական կինեոմատոգրաֆիստների միություն
778.5(079)Կինոփառատոներ
778.5(092)Կինոդերասաններ: Կինոռեժիսորներ
778.5(47.925)092Հայ կինոդերասաններ և կինոռեժիսորներ
778.53Կինոնկարահանումներ : Գեղարվեստական կինոնկարներ
78Երաժշտություն
78(03)Երաժշտական բառարաններ
78(07)Երաժշտություն: Ծրագրեր
78(075)Երաժշտություն: Դասագրքեր դպրոցների և բուհերի համար
78(077)Երաժշտության մեթոդիկա
78(079)Երաժշտական փառատոներ
78(09)Երաժշտության պատմություն
78(47)092Խորհրդային երաժիշտներ
78(47.925)Հայկական երաժշտություն
78(47.925):378Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
78(47.925)Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն
78(47.925)09Հայ երաժշտության պատմություն
78(47.925)092Հայ կոմպոզիտորների և երաժիշտների կյանքը և գործունեությունը
78.071.2(47.925)092Հայ նշանավոր խմբավարներ, դիրիժորներ
78(4/8)09Արտասահմանյան երաժշտության պատմություն
78(4/8)092Արտասահմանյան երաժիշտների կյանքը և գործունեությունը
781Երաժշտության տեսություն
781.24Ձայնագրություն
781.4Հարմոնիա
782/785Երաժշտության ժանրեր
782Բեմական երաժշտություն: Օպերա: Օպերետա
782.1(47.925)Հայկական օպերա: Օպերային թատրոն
782(47.925)092Հայ օպերային դերասանների կյանքը և գործունեությունը
782.8Օպերետա: Երաժշտական կոմեդիա: Երևանի երաժշտական կոմեդիայի թատրոն
783Եկեղեցական երաժշտություն
783(09)Եկեղեցական երաժշտության պատմություն
783(47.925)Հայ Առաքելական եկեղեցական երաժշտություն
783(47.925)092Հայ եկեղեցական երաժիշտների կյանքը և գործունեությունը
784Վոկալ երաժշտություն
784(075)Վոկալ երաժշտություն: Դասագրքեր
784(077)Վոկալ երաժշտություն: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
784(47.925)Հայկական վոկալ երաժշտություն
784(47.925)092Հայ վոկալ երաժիշտների կյանքը և գործունեությունը
784(4/8)092Այլազգի վոկալ երաժիշտների կյանքը և գործունեությունը
784.1Առանց գործիքային երաժշտության երգեր երգչախմբի համար (Ակապելլա)
784.3Բալլադներ, էլեգիաներ, արիաներ, սիրերգեր (Ռոմանսներ)
784.4(47.925)Հայկական ժողովրդական երգեր
784.4(47.925)Հայաստանի ժողովրդական երգի — պարի անսամբլ
784.4(47.925)09Հայկական ժողովրդական երգերի պատմություն
784.5Երգչախմբային ստեղծագործություններ գործիքային նվագակցությամբ: Օրատորիա, կանտատ, ռեքվիեմ
784.67Մանկական երգեր
784.67(075)Մանկական երգեր: Դասագրքեր
784.67(07)Մանկական երգեր : Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
784.67(47.925)Հայ մանկական երգեր
784.67(47.925)09Հայ մանկական երգերի պատմություն
784.67(47.925)092Հայ մանկական երգահանների կյանքը և գործունեությունը
784.7Այլ ժանրերի երգեր
784.71Հիմն
784.94Սոլֆեջիո, վոկալիզ
784.94(075)Սոլֆեջիո, վոկալիզ: Դասագրքեր
784.94(077)Սոլֆեջիո, վոկալիզ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
784.96Երգչախմբեր: Երգչախմբային արվեստ
784.96(075)Երգչախմբեր: Երգչախմբային արվեստ: Դասագրքեր
784.96(077)Երգչախմբեր: Երգչախմբային արվեստ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
784.96(47.925)Հայ երգչախմբեր: Հայ երգչախմբային արվեստ
785Գործիքային երաժշտություն
785Ժողովրդական գործիքներ
785(47.925)Հայկական ժողովրդական գործիքային երաժշտություն
785.11Վոկալ սիմֆոնիկ երաժշտություն
785.16Ջազային երաժշտություն
785.166(47.925)Ջազային երաժշտություն հայկական մոտիվներով
785.6Կոնցերտ
785.7Կամերային երաժշտություն
785.74Քառյակ (Կվարտետ)
785.74Կոմիտասի քառյակ (Կվարտետ)
786Ստեղնավոր գործիքներ (Դաշնամուր, բայան, ակորդեոն….)
786.2Դաշնամուրային ստեղծագործություններ
786.2(075)Դաշնամուրային ստեղծագործություններ: Դասագրքեր
786.2(077)Դաշնամուրային ստեղծագործություններ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
786.2(47.925)Դաշնամուրային հայկական ստեղծագործություններ
786.2(47.925)092Հայ դաշնակահարների կյանքը և գործունեությունը
787Լարային գործիքներ
787(075)Լարային գործիքներ: Դասագրքեր
787.092Լարային գործիքային երաժիշտների կյանքը և գործունեությունը
787.1Ջութակ
787.3Թավջութակ
787.5Քանոն
787.61Կիթառ
788Փողային գործիքներ
788(075)Փողային գործիքներ: Դասագրքեր
788(07)Փողային գործիքներ: Ուսումնական ձեռնարկներ
788(077)Փողային գործիքներ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
788(47.925)Հայկական փողային գործիքներ
788(47.925)092Փողային գործիքային հայ երաժիշտների կյանքը և գործունեությունը
788.1Շեփոր
788.43Սաքսոֆոն
788.5Ֆլեյտա
788.6Կլառնետ
788.9 (Տես ՝ 785)Դուդուկ
789Հարվածային գործիքներ
789(075)Հարվածային գործիքներ: Դասագրքեր
789(07)Հարվածային գործիքներ: Ուսումնական ձեռնարկներ
789(077)Հարվածային գործիքներ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
791Մասսայական ներկայացումներ և թատերականացված տոներ
791.83Կրկես
792Թատրոն
792(079)Թատրոն: Փառատոներ
792(09)Թատրոնի պատմություն
792(47)09Խորհրդային թատրոնի պատմություն
792(47)092Խորհրդային դերասաններ կյանքը և գործունեությունը
792(47.925)Հայկական թատրոն
792(47.925)Հայաստանի թատրոնները
792(47.925)09Հայ թատրոնի պատմություն
792(47.925)09սփՍփյուռքահայ թատրոնի պատմություն
792(4/8)09Արևմտա-Եվրոպական թատրոնի պատմություն
792(47.925)092Հայ դերասանների կյանքը և գործունեությունը
792.023Թատերա-դեկորատիվ արվեստ
792.024Գրիմ, պարիկ, դիմակ
792.071Դերասանական արվեստ
792.071(075)Դերասանական արվեստ: Դասագրքեր
792.071(077)Դերասանական արվեստ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
792.075Ռեժիսորական արվեստ
792.075(075)Ռեժիսորական արվեստ: Դասագրքեր
792.075(077)Ռեժիսորական արվեստ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
792.075(47.925)Հայկական ռեժիսորական արվեստ
792.075(47.925)092Հայ ռեժիսորների կյանքը և գործունեությունը
792.077Թատերական ինքնագործունեություն
792.5Երաժշտական թատրոն
792.7Էստրադա
792.8Բալետի լիբրետտո
792.8(47.925)092Հայ բալետի արտիստների կյանքը և գործունեությունը
792.9Տիկնիկային թատրոն
793Հասարակական տոնակատարություններ և հանդիսություններ: Պարեր
793.3Պար (պարարվեստ)
793.3(07)Պար (պարարվեստ): Ուսումնական ձեռնարկներ
793.3(077)Պար (պարարվեստ): Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
793.3(47.925)Հայկական պարարվեստ
793.3(47.925)092Հայ պարարվեստի նշանավոր դեմքեր
793.31(47.925)Հայկական ժողովրդական, ազգագրական պարեր
793.7Ուսուցողական խաղեր: Առեղծվածախաղ (Վիկտորինա), խաչբառ և այլ խաղեր
794Սեղանի խաղեր
794.1Շախմատ
794.1(03)Շախմատ: Հանրագիտարաններ
794.1(075.3)Շախմատ: Դպրոցական դասագրքեր
794.1(075.8)Շախմատ: Դասագրքեր բուհերի համար
794.1(076)Շախմատ: Խնդիրներ
794.1(077)Շախմատ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
794.1(09)Շախմատի պատմություն
794.1(092)Շախմատիստների կյանքը և գործունեությունը
794.1(47.925)Շախմատը Հայաստանում
794.1(47.925)09Շախմատի պատմությունը Հայաստանում
794.1(47.925)092Հայ շախմատիստների կյանքը և գործունեությունը
794.2Շաշկի
796/799Սպորտ: Սպորտային խաղեր: Ֆիզիկական կուլտուրա
796(038)Սպորտային բառարաններ և տեղեկատուներ
796(071.1) (47.925)Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
796(071.1)(47.925)09Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի պատմություն
796(071.2)Երևանի ֆիզկուլտ տեխնիկում
796(075)Ֆիզիկական դաստիարակություն: Դասագրքեր
796(07)Ֆիզիկական դաստիարակություն: Ուսումնական ձեռնարկներ
796(077)Ֆիզիկական դաստիարակություն: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
796(47)Ֆիզկուլտուրայի կազմակերպումը ԽՍՀՄ-ում
796(47.925)Ֆիզկուլտուրայի կազմակերպումը Հայաստանում
796(47.925)սփՖիզկուլտուրայի կազմակերպումը Սփյուռքում
796(09)Ֆիզկուլտուրայի պատմություն
796(47)(09)Ֆիզկուլտուրայի պատմությունը ԽՍՀՄ-ում
796(47.925)(09)Ֆիզկուլտուրայի պատմությունը Հայաստանում
796: 159.9Սպորտի հոգեբանություն
796.06Համամիութենական միասնական սպորտային դասակարգում
796.071.5Սպորտայի կրթություն և դաստիարակություն: Մարզում
796.072Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի տեսությունն ու մեթոդիկա
796.092.1Սպորտային պայքար: Օլիմպիական խաղեր, օլիմպիադա, սպարտակիադա, մրցախաղ
796.092.2Սպորտային ռեկորդներ (տեղական, ազգային,միջազգային): Չեմպիոններ
796.093Սպորտային առողջապահության կազմակերպում
796.093(075)Սպորտային առողջապահության կազմակերպում: Դասագրքեր
796.093(077)Սպորտային առողջապահության կազմակերպում: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
796.093.1Սպորտային հիգենա:Սպորտային սնունդ, կոփում
796.093.5Սպորտային կառույցներ, սարքավորումներ, գույք
796.1Շարժախաղեր
796.2/3Սպորտային խաղեր
796.322Ձեռքի գնդակ
796.323Բասկետբոլ
796.325Վոլեյբոլ
796.332Ֆուտբոլ
796.342Թենիս
796.37/38Հրում և նետում
796.4Մարմնամարզություն: Թեթև ատլետիկա: Ակրոբատիկա
796.4(075)Մարմնամարզություն: Դասագրքեր
796.4(077)Մարմնամարզություն: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
796.41Մարմնամարզություն (Գիմնաստիկա)
796.41(075)Մարմնամարզություն (Գիմնաստիկա): Դասագրքեր
796.412Գեղարվեստական մարմնամարզություն
796.42Թեթև ատլետիկա
796.422Վազք
796.431Ցատկ
796.5Տուրիզմ
796.5(077)Տուրիզմ : Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
796.5(47.925)Տուրիզմը Հայաստանում
796.5(47.925)026Հայաստանի տուրիստոկան ուղեցույց-տեղեկատու
796.52Լեռնագնացություն (Ալպինիզմ)
796.6Հեծանվային սպորտ: Անվային սպորտ
796.7Ավտո-մոտո սպորտ
796.8Ծանր ատլետիկա
796.8(03)Ծանր ատլետիկա: Հանրագիտարաններ
796.8(075)Ծանր ատլետիկա: Դասագրքեր
796.8(077)Ծանր ատլետիկա: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
796.8(47.925)Ծանր ատլետիկան Հայաստանում
796.8(47.925)Ծանրամարտ
796.8.092Ծանրամարտիկներ
796.81Բռնցքամարտ, ըմբշամարտ
796.81(075)Բռնցքամարտ, ըմբշամարտ: Դասագրքեր
796.81(07)Բռնցքամարտ, ըմբշամարտ: Ուսումնական ձեռնարկներ
796.81(077)Բռնցքամարտ, ըմբշամարտ: Ծրագրեր, մեթոդական ցուցումներ
796.81.092Բռնցքամարտիկներ, ըմբշամարտիկներ
796.85Ձեռնամարտ
796.853Ձյուդո
796.853Կարատե
796.853(075)Կարատե: Դասագրքեր
796.856Թեքվոնդո
796.86Սուսերամարտ
796.9Ձմեռային սպորտ
796.9Գեղասահք
796.92Դահուկային սպորտ
797Ջրային և օդային սպորտ
797.1Ջրային սպորտ
797.2Լող
797.25Ջրային գնդակ
797.5Օդագնաց սպորտ
798Ձիասպորտ
799.3Հրաձգային սպորտ