0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

82Համաշխարհային գրականություն
82(07)Համաշխարհային գրականության ծրագրեր
82(075)Համաշխարհային գրականության դասագրքեր
82(077)Համաշխարհային գրականության դասավանդման մեթոդիկա
82(082)Համաշխարհային գրականության քրեստոմատիաներ
82-1Համաշխարհային պոեզիա
82-191Համաշխարհային գրականություն — Առակներ
82-192Համաշխարհային գրականություն — Երգարաններ
82-2Համաշխարհային դրամատուրգիա
82-3Համաշխարհային պատմվածքներ
82-31Համաշխարհային արձակ
82-34Համաշխարհային գրականություն — Հեքիաթներ
82-7Համաշխարհային գրականություն — Երգիծանք և հումոր
82-82Համաշխարհային գրականություն — Գրական ժողովածուներ
82-84Համաշխարհային գրականություն — Աֆորիզմներ,
թևավոր խոսքեր
82-94Համաշխարհային գրականություն — Հուշագրություն
82.09Համաշխարհային գրականության պատմություն
82.09(07)Համաշխարհային գրականության պատմության ծրագրեր