0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3Հասարակական գիտություններ
3(03)Հասարակական-քաղաքական գրականության բառարաններ
3(07)Հասարակական-քաղաքական գրականության ծրագրեր
3(075)Հասարակագիտության դասագրքեր
3(077)Հասարակագիտության մեթոդական ձեռնարկներ
303.8Ուղեղային կենտրոններ։ Հետազոտության ուսումնասիրում։ Հետազոտության գործընթաց
31Վիճակագրություն
31(47.925)Վիճակագրությունը ՀՀ-ում
311Վիճակագրության տեսությունը, մեթոդիկան ու տեխնիկան
312Ժողովրդական վիճակագրություն
312(47)Համամիութենական մարդահամար
312(47)ԽՍՀՄ-ի բնակչության վիճակագրության մեթոդներն ու կազմակերպումը
312(47.925)Մարդահամարը ՀՀ-ում։ Հայաստանի ժողովրդական վիճակագրություն
314Դեմոգրաֆիա։ Ազգաբնակչության ուսումնասիրում
314.7Բնակչության աշխատանքային միգրացիա և էմիգրացիա
316Սոցիոլոգիա
316(47.925)Սոցիոլոգիան ՀՀ-ում
316(47/57)Սոցիոլոգիան ԱՊՀ երկրներում
316(4/8)Սոցիոլոգիան արտասահմանյան երկրներում
316(09)Սոցիոլոգիայի պատմություն
316.2Սոցիոլոգիական ուսմունքներ և ուղղություններ
316.2(47.925)Սոցիալ-տնտեսագիտական միտքը ՀՀ-ում
316.3Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը
316.334.2Սոցիալական էկոնոմիկա
316.334.3:32Սոցիալական քաղաքականություն
316.34Էթնոսոցիոլոգիա
316.4Սոցիալական զարգացում: Առանձին հասարակական սիստեմների սոցիոլոգիան
316.42Սոցիալական փոփոխություններ։ Սոցիալկան ռեֆորմներ։   Սոցիալական վերակառուցում
316.48Սոցիալական բախում,պայքար (կոնֆլիկտաբանություն)
316.6Սոցիալական հոգեբանություն
316.7Քաղաքակրթություն։ Սոցիալական հաղոդակցում
32Քաղաքականություն
32(03)Քաղաքական բառարաններ
32(47…)ԽՍՀՄ-ի քաղաքականությունը և արդի քաղաքական դրությունը
32(47.925)ՀՀ-ի քաղաքականութունը և արդի քաղաքական դրությունը
32(4/8)Արտասահմանյան երկրների քաղաքականությունը և արդի քաղաքական դրությունը
32:343.3Քաղաքական զգոնություն, լրտեսություն
32.001Քաղաքագիտություն
32.019.5Քաղաքական գաղափարախոսություն
321Պետությունը որպես քաղաքական իշխանություն
321(4/8)Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն
321.6/8Պետության ձևերը
321.64Անձի պաշտամունք
321.72Համաժողովրդական պետություն
321.74Սոցիալիստական դեմոկրատիա։ Ժողովրդական դեմոկրատիա
321.8Սովետական սոցիալիստական պետություն
321.8:172Խորհրդային հայրենասիրություն
322Պետություն և կրոն
323Ներքին քաղաքականություն
323(47/57)ԽՍՀՄ-ի ներքին դրություն, ներքին քաղաքականություն
323(47.925)ՀՀ ներքին քաղաքականություն
323(47.925)092Հայ հասարակական, պետական և քաղաքական գործիչներ
323(4/8)Արտասահմանյան երկրների ներքին քաղաքականություն
323.1Ազգային հարաբերություններ: Ազգային քաղաքականություն: Ազգային ազատագրական շարժումներ
323.1(4/8)Ազգային հարաբերությունները, ազգային քաղաքականություն և ազգային-ազատագրական շարժումները արտասահմանյան երկրներում
323.1(47)ԽՍՀՄ ազգային հարաբերություններ և ազգային քաղաքականություն
323.1(47.925)ՀՀ Ազգային հարաբերություններ։ Ազգային-ազատագրական շարժումներն Արցախում (1988 թ.)
323.1(47.925)092Արցախյան շարժման ազատամարտիկներ
323.2Պետության և բնակչության հարաբերություններ: Ներքաղաքական պայքար
323.2(47)Հասարակական կյանքի առանձին բնագավառներ
323.2(47/57)Քաղաքական և սոցիալական ապրելակերպը ԽՍՀՄ-ի առանձին հանրապետություններում
323.2(47.925)Հայաստանի տնեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքը։
Հայաստանի տարբեր քաղաքների և շրջանների քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքը
323.2(47.925)սփՀայաստանից դուրս հայերի տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքը
323.2(4/8)Արտասահմանյան երկրների քաղաքական-հասարակական կյանքը
323.21Ժողովրդի քաղաքական և հասարակական ակտիվությունը
323.21վՎերակառուցում
323.22/28Ներքաղաքական պայքար (միտինգներ, ցույցեր, հեղափոխություն, հացադուլ, հեղաշրջում…)
323.3Հասարակաության սոցիալական խմբերը (գյուղացիություն, բանվոր դասակարգ, երիտասարդություն…)
324Ընտրական հանձնաժողով։ ԽՍՀՄ ԳԽ ընտրություններ
324(47/57)Ընտրություններ ԽՍՀՄ-ի առանձին հանրապետություններում
325Բնակչության տեղահանում։ Փախստականներ
325.1Ներգաղթ
325.2Արտագաղթ
326Ստրկատիրություն: Ճորտատիրություն
327Միջազգային հարաբերություններ։ Արտաքին քաղաքականություն
327Դիվանագիտություն
327(4/8)Արտասահմանյան երկրների արտաքին քաղաքականություն
327(47)ԽՍՀՄ-ի միջազգային հարաբերությունները։ Արտաքին քաղաքականություն
327(47.925)ՀՀ միջազգային հարաբերություն Արտաքին քաղաքականությունը
327.2Իմպերիալիզմի քաղաքականություն Զավթողական քաղաքականություն
327.3Միջազգային կազմակերպություններ և շարժումներ
327.3(062)Հեղափոխական մարտիկներին օգնող միջազգային կազմակերպություն (ՄՈՊՐ)(1922-1947 թթ.)
327.321Մայիսի 1: Աշխատավորի միջազգային օր
327.323Միջազգային բանվորական և կոմունիստական շարժումներ
327.5Միջազգային ռազմաքաղաքական դաշինք: Պատերազմի և խաղաղության խնդիրը
327.7Միջազգային և միջպետական կազմակերպությունների գործունեությունը
327.72ՄԱԿ
327.73ՆԱՏՈ։ ՍԵՆՏՈ
327.84Հետախուզություն և հակահետախուզություն
328(47)ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդ
328(47.925)ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդ
329Առանձին երկրների քաղաքական կուսակցություններ և շարժումներ
329.14Հայաստանում գոյություն ունեցող քաղաքական կուսակցություններ և շարժումներ (ՀՅԴ, 329-3КП, ԱԺԿ, ԱԻՄ, ՀԱԿ, ՀՀԿ, ՀԱՄ. . .)
329.14.092Դաշնակցական կուսակցության գործիչներ
329.14սփՀայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ (ԱՍԱԼԱ)
329.18Ֆաշիզմ
329.18(43)Ֆաշիզմը Գերմանիայում
329.78Քաղաքական և ազգային, երիտասարդական, մանկական շարժումներ և կազմակերպություններ
329.78Սկաուտիզմ
3КЮПՊիոներիա
3КСМԿոմերիտմիություն
33Էկոնոմիկա։ Ժողովրդական տնտեսություն ։ Տնտեսական գիտություններ
330Տնտեսագիտություն։ Քաղաքական տնտեսագիտություն
330.101.541Մակրոտնտեսագիտություն
330.101.542Միկրոտնտեսագիտություն
330.8Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
331Աշխատանքի էկոնոմիկա։ Աշխատանքի կազմակերպում
331(47)Աշխատանքի էկոնոմիկան ԽՍՀՄ-ում
331(4/8)Աշխատանքի էկոնոմիկան արտասահմանյան երկրներում
331(47925)Աշխատանքի էկոնոմիկան ՀՀ-ում
331.101Աշխատանքի գիտական կազմակերպում (ԱԳԿ)
331.101.22Աշխատանքային պարտավորություններ
331.101.386Սոցիալիստական մրցություն։ Շաբաթօրյակ։
Ստախանովյան շարժում
331.102Աշխատանքի նորմավորում
331.103Աշխատանքի կազմակերպում
331.104Աշխատանքային հարաբերություններ
331.105.44Արհմիութենական շարժումներ։ Արհմիություններ
331.105.44(47…)ԽՍՀՄ պրոֆմիությունների կանոնադրություն
(Համագումարներ, պլենումներ, կոնֆերանսներ…)
331.105.44(47.925)Արհմիությունները ՀԽՍՀ-ում
331.106Աշխատանքային պայմանագրեր
331.12.123Աշխատանքային գրքույկ
331.107Արտադրական խորհրդակցություններ
331.107.2Արհեստակցական միությունների ֆարբիկային, գործարանային և տեղական կոմիտեներ
331.108.6Աշխատանքային կարգապահություն
331.15Աշխատանքային արբիտրաժ(կոնֆլիկտներ,վեճեր)
331.2Աշխատանքի վարձատրություն։ Աշխատանքի նյութական խրախուսում։ Աշխատավարձ
331.315Աշխատավորների առանձին կատեգորիաների և խբերի աշխատանքը
331.31Աշխատաժամանակ։ Արտաժամ աշխատանք
331.312Անչափահասների և երեխաների աշխատանքը ԽՍՀՄ-ում
331.34Փոխադարձ օգնություն
331.4(47)Կանանց աշխատանքը ԽՍՀՄ-ում
331.42Աշխատավորների նյութական բարեկեցությունը
331.45Աշխատանքի պաշտպանությունը
331.5Աշխատանքի շուկա
331.556Աշխատանքային միգրացիա և էմիգրացիա
332Հողային հարց։ Ագրարային հարց։ Հողաշինություն։ Անշարժ գույքի շուկա
332.02Հողային քաղաքականություն
332.021.8Հողային ռեֆորմներ
338.021.8:63Ագրարային ռեֆորմներ
338.021.8(47):63Ագրարային հարցը ԽՍՀՄ-ում
338.021.8(47.925):63Ագրարային հարցը ՀՀ-ում
332.2Հողային սեփականություն
332.8Բնակարանային տնտեսություն
332.85:334Բնակարանային շինարարության կոոպերատիվ
334Կոոպերացիա
334(47)Կոոպերացիան ԽՍՀՄ-ում
334(47.925)Կոոպերացիան ՀՀ-ում
334.4Կոոպերացիայի ձևերն ու տեսակները
334.4:364Հաշմանդամների կոոպերացիա
334.5Սպառողական կոոպերացիա
334.5(47.925)Սպառողական կոոպերացիան ՀՀ-ում
334.6Արտադրական կոոպերացիա
334.7Կոոպերատիվ տնտեսությունների ղեկավարման տեսակները
334.71Արհեստագործական կոոպերացիա
 Մասնավոր ձեռնարկություններ
334.722.8Ակցիոներական ընկերություններ։
334.74Տնայնագործություն
334.75Բիզնես
336Ֆինանսներ։ Բանկային գործ։ Դրամ և դրամական շրջանառություն
336(47)ԽՍՀՄ ֆինանսներ
336(47.925)ՀՀ ֆինանսներ
336.1/5Պետական ֆինանսներ
336.12(47)ԽՍՀՄ պետական բյուջե
336.12(47.925)ՀՀ պետական բյուջե
336.2Հարկեր
336.2(47…)Հարկերը տարբեր հանրապետություններում
336.2(47.925)Հարկերը ՀՀ-ում
336.21Եկամտային հարկ
336.3Պետական փոխառություն։ Դրամա-իրային վիճակախաղ
336.6Ֆինանսների բաժանումը ժողովրդական տնտեսությունում
336.647Բաժնետիրական կապիտալ
336.66Հիմնադրամ
336.7Դրամ և դրամական շրջանառություն։ Բանկեր և բանկային գործ։ Բիրժա
336.71Բանկեր և բանկային գործ
336.711Պետական բանկ
336.711(47.925)ՀՀ Կենտրոնական բանկ
336.72Խնայդրամարկղ
336.74Դրամ ։ Դրամական շրջանառություն
336.743Արժույթ (վոլյուտա)
336.76Բիրժա։ Դրամական շուկա։ Ակցիաներ
336.77Վարկ։ Ժողովրդական տնտեսության վարկային ֆունկացիաներ
338Տնտեսական իրավիճակ։ Տնտեսական քաղաքականություն։ Տնտեսության կազմակերպումը և պլանավորումը։ Արտադրություն։ Գներ
338(03)Տնտեսագիտական տերմինաբանական բառարաններ
338(075.8)Տնտեսագիտության դասագրքեր
338(077)Տնտեսագիտության մեթոդիկա
338(092)Նշանավոր տնտեսագետներ
338(4/8)Արտասահմանյան երկրների էկոնոմիկա
338(4/8)(09)Արտասահմանյան երկրների տնտեսական պատմություն
338(47)ԽՍՀՄ-ի էկոնոմիկա
338(47)(09)ԽՍՀՄ-ի ժողովրդական տնտեսության պատմություն
338(47…)(09)ԽՍՀՄ առանձին հանրապետությունների տնտեսագիտության պատմություն
338(47.9…)Ժողովրդական տնտեսության զարգացումը Անդրկովկասում
338(47.925)ՀՀ էկոնոմիկան
338(47.925)Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
338(47.925)(09)Հայաստանի տնտեսագիտության պատմություն
338:91Տնտեսական աշխարհագրություն
338:91(4/8)Արտասահմանյան երկրների տնտեսական աշխարհագրություն
338:91(47)ԽՍՀՄ տնտեսական աշխարհագրություն
338:91(47.925)ՀՀ տնտեսական աշխարհագրություն
338.1Տնտեսական իրավիճակ
338.124.4Տնտեսական ճգնաժամ։ Լճացում
338.2Տնտեսական քաղաքականություն։ Տնտեսության կազմավորում և պլանավորում
338.22Ընդհանուր տնտեսական քաղաքականություն
338.24Տնտեսության կառավարում, ղեկավարում
338.24.01Մենեջմենթ
338.24.02Տնտեսական ռեֆորմներ
338.242.025Ազգայնացում։ Պետականացում
338.244.018Տնտհաշվարկ
338.245Ռազմական տնտեսություն
338.246վՏնտեսական վերակառուցում
338.26Ժողովրդական տնտեսության պլանավորումը
338.26(47…)ԽՍՀՄ ժողովրդական տնտեսության պլանավորում։ Հնգամյա պլաններ
338.26(47.925)Ժողովրդական տնտեսության պլանավորումը ՀԽՍՀ-ում
338.3Արտադրության ընդհանուր հարցեր
338.3Ջրային տնտեսության էկոնոմիկա
338.4Արդյունաբերության էկոնոմիկա
338.4(07…)Արդյունաբերության էկոնոմիկայի վերաբերյալ ծրագրեր, առաջադրանքներ, մեթոդական ցուցումներ
338.4(075)Արդյունաբերության էկոնոմիկայի դասագրքեր
338.4(47)ԽՍՀՄ արդյունաբերության էկոնոմիկա
338.4(47.925)ՀՀ արդյունաբերության էկոնոմիկա
338.4:654Կապի էկոնոմիկա
338.4:656Տրանսպորտի էկոնոմիկա
338.4:656.13Ավտոճանապարհային տրանսպորտի էկոնոմիկա
338.4:656.2Երկաթուղային տրանսպորտի էկոնոմիկա
338.4:656.2Ջրային տրանսպորտի էկոնոմիկա
338.4:656.7Օդային տրանսպորտի էկոնոմիկա
338.4:69Շինարարության էկոնոմիկա
338.43Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
338.43(47)ԽՍՀՄ գյուղատնեսության էկոնոմիկա
338.43(47.925)ՀՀ գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
338.5Գին։ Գնագոյացում։ Գնացուցակ
338.58Ինքնարժեք։ Շահույթ
338.924Ինդուստրացում
338.91:621.3Էլեկտրիֆիկացիա
339Առևտուր։ Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ։ Միջազգային տնտեսություն
339.1Ընդհանուր առևտուր
339.13Շուկա
339.138Մարքեթինգ
339.16.012.34Կոոպերատիվ առևտուր
339.17Բիրժա։ Տոնավաճառ։ Շուկա։ Խանութ
339.187Ապրանքների սպառում, վաճառք
339.3Ներքին առևտուր
339.3(47.925)ՀՀ Ներքին առևտրի էկոնոմիկա
339.33Խոշոր առևտուր
339.37Մանր առևտուր
339.5Արտաքին առևտուր։ Միջազգային առևտուր
339.543Մաքսային քաղաքականություն։ Մաքսատուրք
339.564Էքսպորտ
339.7Միջազգային ֆինանսներ
339.72Միջազգային փողային շուկա։ Միջազգային բանկային ներդրումներ
339.9Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
339.564Էքսպորտ
339.7Միջազգային ֆինանսներ
339.72Միջազգային փողային շուկա։                    Միջազգային բանկային ներդրումներ
339.9Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ