0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

350Պետական վարչական կառավարում
350(47.925)ՀՀ պետական վարչական կառավարում
350.7Պետական կառավարման օրգաններ և հաստատություններ։                                    Կառավարման դպրոց
350.7(47.925)ՀՀ պետական կառավարման օրգաններ և հաստատություններ։                                    Կառավարման դպրոց
350.8Պետական աշխատակազմ։                                   Պետական ծառայողներ
351Պետական վարչական մարմինների խնդիրներ
351.71Պետական սեփականություն։                             Պետական ունեցվածք, հարկեր, պայմանագրեր, նախագծեր
351.74Ոստիկանության կազմակերպություն և գործնեություն
351.74(47.925)ՀՀ ոստիկանություն
351.75Հասարակական կարգի պահպանման ձևեր։  Արտակարգ իրավիճակներ։                            Ճգնաժամային կառավարում
351.755.2Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմին (ԶԱԳՍ)
351.755.25Ծնունդ, ամուսնություն, բաժանություն, մահ…
351.755.3Անձնագրային բաժին, գրանցում
351.76Հասարակական վերահսկողություն
351.761Պայքար հարբեցողության և թմրամոլության դեմ (վարչա-իրավական մեթոդներ)
351.9Պետական վերահսկողություն
352Պետական իշխանության տեղական օրգաններ
352.071(1-21)Քաղաքային խորհուրդ
352.071(1-22)Գյուղական խորհուրդ
352(47.925)ՀՀ պետական իշխանության տեղական օրգաններ
352կԿոմունալ-բնակարանային տնտեսության ղեկավարում
353Շրջանային, գավառային, նահանգային վարչություններ
354(47…)ԽՍՀՄ և ԱՊՀ երկրների կենտրոնական վարչություններ և պետական խորհուրդներ
354(47.925)ՀՀ կենտրոնական վարչություններ և պետական խորհուրդներ