0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

37Լուսավորություն։ Ժողովրդական կրթություն։ Լուսավորության և կրթության կազմակերպում
37(47)Ժողովրդական կրթության կազմակերպումը ԽՍՀՄ-ում
37(=91.99)Ժողովրդական կրթության կազմակերպումը նախախորհրդային Հայաստանում
37(47.925)Ժողովրդական կրթության կազմակերպումը ՀՀ-ում
37(47.925)սփԺողովրդական կրթության կազմակերպումը սփյուռքում
37(4/8)Ժողովրդական կրթությունը արտասահմանյան երկրներում
370.1Դաստիարակության տեսութուն։ Կրթության տեսական հիմունքներ
371Մանկավարժություն
371(07)Մանկավարժության և մանկավարժության պատմության ծրագրեր
371(075)Մանկավարժության և մանկավարժության պատմության ծրագրեր դասագրքեր, դասախոսություններ
371(077)Մանկավարժության և մանկավարժության պատմության ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ
371(09)Ժողովրդական կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն
371(47.925)(09)ՀՀ ժողովրդական կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն
371.092Ժողովրդական կրթության նշանավոր գործիչներ
371(47)(092)Ժողովրդական կրթության ռուս նշանավոր գործիչներ
371(47.925)(092)Ժողովրդական կրթության հայ նշանավոր գործիչներ
371(47.925)(092)սփՍփյուռքահայ մանկավարժներ
371(071.1)Մանկավարժական ինստիտուտներ
371(071.1)(47.925)Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. մանկավարժական համալսարան
371(071.2)Մանկավարժական ուսումնարաններ
371(071.4)(47.925)Երևանի հեռակա մանկավարժական ինստիտուտ
371.1Դպրոցական անձնակազմ։ Մանկավարժներ
371.11Դպրոցի ղեկավարություն։ Տնօրեն
371.2Դպրոցի կազմակերպում և դասավանդում։ Ուսումնական պլաններ և ծրագրեր
371.23Դպրոցական արձակուրդներ։ Երթեր
371.26Դիպլոմներ։ Ատեստատներ
371.27Դպրոցական մրցույթներ։ Քննություններ, տոմսեր
371.3Ուսուցման մեթոդներն ու ձևերը
371.33Ուսուցման տեխնիկական միջոցները
371.381:62Աշխատանքային ուսուցում։ Տեխնոլոգիա
371.4Կրթության և դաստիարակության սիստեմները։ Դաստիարակության մեթոդներն ու ձևերը
371.5Դպրոցի ներքին կանոններ։ Դպրոցական ռեժիմ և կանոնադրություն
371.6Դպրոցական շենքեր և կառույցներ։ Կահույք, կաբինետ, դպրոցամերձ տնտեսություն
371.7Դպրոցական առողջապահություն
371.73Ֆիզիկական դաստիարակություն։ Դպրոցական մարմնամարզություն և ֆիզկուլտուրա
371.8Դպրոցի կյանքն ու կենցաղը։ Արտադասարանական աշխատանքներ
371.89Դպրոցական և ուսանողական սովորույթներ։ Տոնակատարություններ
372/373Նախադպրոցական դաստիարակություն և տարրական կրթություն։ Դպրոցական առարկաների դասավանդումը դպրոցում։ Դպրոցական ռեֆորմներ
372.21Նախադպրոցական դաստիարակություն
372.21(07…)Նախադպրոցական դաստիարակության ծրագրեր, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ
372.3/4Նախադպրոցական մանկավարժություն (Ուսմունք կրթության և դաստիարակության մասին)
372.3Նախադպրոցական ուսումնա-դաստիարակչական աշխատանքներ
372.36Խաղեր և խաղալիքներ
372.365Մսուր։ Մանկապարտեզ
372.367Նախադպրոցականների նախապատրաստումը դպրոցի համար
372.4Տարրական կրթություն
372.4սփՍփյուռքահայ տարրական կրթություն
372.41Տառերի և ընթերցանության ուսուցում
372.45Գրելու և նկարելու ուսուցում։ Վայելչագրություն
372.46Քերականության և լեզվի ուսուցում
372.8Դպրոցական տարբեր առարկաների դասավանդում
373Ընդհանուր դպրոցական կրթություն։ Հանրակրթական դպրոցներ
373.3Տարրական դպրոցներ
373.5Միջնակարգ կրթություն։ Միջնակարգ դպրոցներ։ Վարժարաններ։ Քոլեջներ
373.5սփՄիջնակարգ դպրոցների կազմակերպումը սփյուռքում(Ազգային միացյալ վարժարան (Բաղդադ), Արամյան ազգային դպրոց, Բեյրութի հայ ճեմարան, Համազգային Նշան Փալանճյան ճեմարան…)
373.5(=91.99)Նախախորհրդային շրջանի հայկական դպրոցներ ( Գայանյան դպրոց,Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, Ներսիսյան հայոց հոգևոր դպրոց…)
373.5Միջնակարգ գիշերօթիկ և երկարօրյա դպրոցներ
374Արտադպրոցական կրթություն։ Ինքնակրթություն։ Կուլտուր-լուսավորական աշխատանքներ
374(47)(062)Քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման համամիութենական ընկերություն
374(47.925)(062)ՀՀ քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման ընկերություն
374(47.925)(062)«Գիտելիք» ՀԽՍՀ ընկերություն
374.1Ինքնակրթություն
374.7Կուլտուր-լուսավորական աշխատանքներ
374.7(07)Կուլտուր-լուսավորական աշխատանքների ծրագրեր, պլաններ, մեթոդիկա
374.72Ժողովրդական համալսարաններ և այլ հիմնարկներ
376Հատուկ դպրոցներ։ Դեֆեկտաբանություն
376.3Լոգոպեդիա (խոսելախանգարման գիտություն և բուժում)
376.6Մանկատներ։ Որբանոցներ
376.7Հոգևոր կազմակերպությունների հսկողության տակ գտնվող դպրոցներ
376.76Անգրագիտություն։ Պայքար անգրագիտության դեմ
377Միջնակարգ պրոֆեսիոնալ կրթություն
377.018Երեկոյան դպրոցներ։ Հեռական ուսուցում
377.031Պոլիտեխնիկ կրթություն։ Մասնագիտության ընտրություն
377.3Պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական կրթություն։ Պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական ուսումնարաններ
377.5Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն։ Տեխնիկումներ, ուսումնարաններ, գեղարվեստի դպրոցներ
377.5(47.925)Միջնակարգ մասնագիտական կրթության կազմակերպումը ՀՀ-ում
377.8Ուսուցիչների վերապատրաստման ինստիտուտներ
378Բարձրագույն կրթություն։ Բարձրագույն դպրոց
378(47)Բարձրագույն կրթության կազմակերպումը ԽՍՀՄ-ում
378(47.925)Բարձրագույն կրթության կազմակերպումը ՀՀ-ում
378.1Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների աշխատանքների կազմակերպում( դասախոսական գործ, դոկտորներ, պրոֆեսորներ, ռեկտորներ, դեկաններ…)
378.18Ուսանողություն։ Ուսանողական կյանք
378.4Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Համալսարաններ
378.4(47.925)Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ՀՀ-ում (Գավառի պետական համալսարան, Գլաձոր կառավարման համալսարան, ԵՊՀ…)
378.4(47.925)սփԲարձրագույն ուսումնական հաստատությունները նախախորհրդային Հայաստանում և սփյուռքում (Լազարյան ճեմարան, Հայկազեան համլսարան…)
379.8Ժողովրդական լուսավորության այլ հարցեր։ Ազատ ժամանակի կազմակերպում։ Ամառային ճամբարներ
379.85 Տուրիզմ (զբոսաշրջություն)