0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4Բանասիրություն։ Լեզվաբանություն
4(03)Լեզվաբանական բառարաններ
4(07)Լեզվաբանություն — Ծրագրեր
4(075)Լեզվաբանություն — Ուսումնական ձեռնարկներ
4(077)Լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
4(09)Լեզվաբանություն — Պատմություն
4(47.925)09Հայ լեզվաբանություն — Պատմություն
4(092)Լեզվաբանների կյանքն ու գործունեությունը
4(47.925)092Հայ լեզվաբանների կյանքն ու գործունեությունը
401Տարբեր հոսանքներ լեզվի մեջ։ Ուսմունք լեզվի մասին։ Լեզվի փիլիսոփայություն
407Օտար լեզուներ
407(07)Օտար լեզուներ — Ծրագրեր
407(077)Օտար լեզուներ — Դասավանդման մեթոդիկա
413Ընդհանուր բառագիտություն։ Բազմալեզվյան բառարաններ
417.3Հնագրություն
42/48Ռոմանո-գերմանական լեզուներ
42Անգլերեն
42(07)Անգլերեն — Ծրագրեր
42(077)Անգլերեն — Դասավանդման մեթոդիկա
42-3Անգլերեն — Բառագիտություն
42-3=91.99Անգլերեն-հայերեն բառարաններ
42-5Անգլերեն — Քերականություն
42-8Անգլերեն — Դասագրքեր։ Ուսումնական ձեռնարկներ
42-828=91.99Անգլերեն-հայերեն զրուցարաններ
43Գերմաներեն
43(07)Գերմաներեն — Ծրագրեր
43(077)Գերմաներեն — Դասավանդման մեթոդիկա
43-3=91.99Գերմաներեն-հայերեն բառարաններ
43-5Գերմաներեն — Քերականություն
43-8Գերմաներեն — Դասագրքեր։ Ուսումնական ձեռնարկներ
439.3Հոլանդերեն(կամ նիդերլանդերեն)
439.71Շվեդերեն
44Ֆրանսերեն
44(07)Ֆրանսերեն — Ծրագրեր
44(077)Ֆրանսերեն — Դասավանդման մեթոդիկա
44-3=91.99Ֆրանսերեն-հայերեն բառարաններ
44-5Ֆրանսերեն — Քերականություն
44-8Ֆրանսերեն — Դասագրքեր։ Ուսումնական ձեռնարկներ
44-828=91.99Ֆրանսերեն-հայերեն զրուցարաններ
45Իտալերեն
459Ռումիներեն
46Իսպաներեն
47Լատիներեն
48Հունարեն
491Հնդեվրոպական լեզուներ
491.44Հնդկերեն
491.5Իրանական լեզուներ
491.55Պարսկերեն
491.57Քրդերեն
491.69Բասկերեն
491.71Ռուսաց լեզու
491.71(07)Ռուսաց լեզու — Ծրագրեր
491.71(077)Ռուսաց լեզու — Դասավանդման մեթոդիկա
491.71-3=91.99Ռուս-հայերեն բառարաններ
491.71-8Ռուսաց լեզու — Դասագրքեր։ Ուսումնական ձեռնարկներ
491.71-828=91.99Ռուս-հայերեն զրուցարաններ
491.79Ուկրաիներեն
491.81Բուլղարերեն
491.85Լեհերեն
491.86Չեխերեն
491.93Լատվերեն
492Սեմիթական լեզուներ
492.2Ուրարտերեն (խալդերեն, բիայներեն)
492.7Արաբերեն
492.91Ասորերեն
494.35Թուրքերեն
494.362Ադրբեջաներեն
495.1Չինարեն
495.7Կորեերեն
499.2Պոլինեզյան լեզուներ, Ինդոնեզերեն
499.962.1Վրացերեն
499.999.1Էսպերանտո
491.99Հայոց լեզու
491.99(07)Հայոց լեզու — Ծրագրեր
491.99(077)Հայոց լեզու — Դասավանդման մեթոդիկա
491.99(077)թ.Հայոց լեզու — Թելադրությունների ժողովածու
491.99(077)փ.Հայոց լեզու — Փոխադրությունների ժողովածու
491.99(077)տ.Հայոց լեզու — Քննական տոմսեր
491.99(09)Հայոց լեզու — Պատմություն
491.99-1Հայոց լեզու — Ուղղագրություն
491.99-1Հայոց լեզու — Կետադրություն
491.99-1(03)Հայոց լեզու — Ուղղագրական բառարաններ
491.99-1(077)Հայոց լեզու — Ուղղագրություն — Դասավանդման մեթոդիկա
491.99-3Հայոց լեզու — Բառագիտություն
491.99-3Տեղանունների ցանկ, անվանաբանություն։ Դարձվածաբանություն։ Տերմինաբանություն։ Բառարանագրություն։ Բառարաններ
491.99-3գԳրաբարի բառարաններ
491.99-3=Երկլեզվյան թարգմանական բառարաններ (հայերենից այլ լեզուներ)
491.99-4Հայոց լեզու — Հնչյունաբանություն
491.99-5Հայոց լեզու — Քերականություն։ Ձևաբանություն։ Շարահյուսություն
491.99-5(075)Հայոց լեզու — Քերականություն — Դասագրքեր։ Ուսումնական ձեռնարկներ
491.99-5(075)Հայոց լեզու — Շարահյուսություն — Դասագրքեր
491.99-5գԳրաբար — Քերականություն։
491.99-5գ(075)Գրաբար — Դասագրքեր։ Ուսումնական ձեռնարկներ
491.99-5ոճ.Հայոց լեզու — Ոճաբանություն
491.99-53Հայոց լեզու — Պատմական քերականություն
491.99-53Հայ գրողների լեզվի և ոճի առանձնահատկությունները
491.99-54Հայոց լեզու — Ստուգաբանություն։ Ստուգաբանական բառարաններ՝ տե՛ս 491.99-3
491.99-8Հայոց լեզու — Դասագրքեր։ Դասագրքեր տարրական դասարանների համար։ Ուսումնական ձեռնարկներ
491.99-8Հայոց լեզու — Հարցարաններ
491.99-8Հայոց լեզու — Ընթերցարաններ
491.99-8սփՀայոց լեզու — Դասագրքեր սփյուռքահայ դպրոցների համար
491.99-8(077)Հայոց լեզու — Մեթոդական ուղեցույցներ
491.99-81Այբբենարաններ
491.99-828=Հայերեն և օտար լեզուներով զրուցարաններ
491.99-87Հայոց լեզու — Քրեստոմատիաներ
491.990Հայ բարբառագիտություն