0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

61Ընդհանուր բժշկություն
61:891.99Բժշկական ակնարկներ, պատմվածքներ, հուշեր
61(038)Բժշկական տերմինաբանական բառարաններ
61(09)Բժշկության պատմություն
61(092)Նշանավոր բժիշկներ
61(47.925)Բժշկությունը Հայաստանում
61(47.925)09Բժշկության պատմությունը Հայաստանում
61(47.925)092Հայ նշանավոր բժիշկներ
61(071.1)(47.925)Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան
611Մարդու անատոմիա
611(07)Անատոմիա: Ծրագրեր
611(075)Անատոմիա: Դասագրքեր
611(075.8)Անատոմիա: Ուսումնական ձեռնարկներ
611-018Ընդհանուր հյուսվածաբանություն
611.1/8Մասնավոր հյուսվածաբանություն
611.1Անոթային համակարգ
611.2Շնչառական համակարգ
611.3Մարսողական համակարգ
611.4Ավշային (լիմֆատիկ) համակարգ
611.6Միզասեռական համակարգ
611.7Հենաշարժիչ համակարգ
611.7Հենաշարժիչ համակարգ
611.81Կենտրոնական նյարդային համակարգ
611.83Ծայրամասային նյարդային համակարգ
611.839Վեգետատիվ նյարդային համակարգ
612Ընդհանուր ֆիզիոլոգիա
612(038)Ֆիզիոլոգիական տերմինների բառարաններ
612(07)Ֆիզիոլոգիա: Ծրագիր
612(075)Ֆիզիոլոգիա: Դասագրքեր
612(075.8)Ֆիզիոլոգիա: Մեթոդական ձեռնարկներ
612.092Նշանավոր ֆիզիոլոգներ
612(47.925)092Հայ նշանավոր ֆիզիոլոգներ
612.015.6Վիտամինների ազդեցությունը և պարունակությունը օրգանիզմում
612.018Էնդոկրինոլոգիա (Ներզատաբանություն)
612.1/8Մասնավոր ֆիզիոլոգիա
612.1Արյուն: Արյան շրջանառություն
612.2Շնչառություն
612.3Մարսողություն
612.39Սնման տեսությունները
612.392Սննդային նյութեր
612.4Ներզատական գեղձերի ֆիզիոլոգիա
612.5Մարմնի ջերմաստիճան
612.6Բազմացում: Տարիքային ֆիզիոլոգիա
612.61Արական սեռական օրգանների ֆունկցիաները
612.62Իգական սեռական օրգանների ֆունկցիաները
612.64Պտղի ֆիզիոլոգիա: Սաղմնային զարգացում
612.67Ծերացում: Ծերության փուլերը
612.68Երկարակեցություն
612.7Շարժողական համակարգի աշխատանքը
612.8Կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա
612.81Ծայրամասային նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա
612.82Գլխուղեղի կենտրոնների գործունեությունը
612.83Ողնուղեղի գործառույթները
612.84/88Զգայարանների Ֆունկցիաները
612.89Վեգետատիվ նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա
613Հիգիենա
613.1Առողջ ապրելակերպ
613.2Սննդի հիգիենա
613.22Երեխաների սննդի հիգիենա
613.4Անձնական հիգիենա
613.495Կոսմետիկա: Հիգիենայի կոսմետիկ միջոցներ
613.5Կենցաղի հիգիենա
613.6Աշխատանքի հիգիենա
613.6:616Մասնագիտական հիվանդություն
613.67Զինվորական հիգիենա
613.7Հանգստի հիգիենա
613.71Բուժական ֆիզկուլտուրա
613.79Քնի հիգիենա
613.8Նյարդային համակարգի հիգիենա
613.81Ալկոհոլային խմիչքների ազդեցությունը և կանխարգելումը
613.83Թմրանյութերը և դրանց վնասները
613.84Ծխախոտը և դրա վնասները
613.88Սեռական կյանքի հիգիենա
613.881Սեռական այլասերվածություններ
613.9Սեռական դաստիարակության հիգիենա
613.95Երեխաների հիգիենա
613.952Նորածինների խնամքն ու հիգիենան
613.954Նախադպրոցական հասակի երեխաների հիգիենա
613.955Դպրոցական հասակի երեխաների հիգիենա
613.96Պատանեկան հասակի հիգիենա
613.97Հասուն տարիքի անձանց հիգիենա
613.98Մեծահասակների հիգիենա
613.99Կնոջ հիգիենա
614Ընդհանուր առողջապահության կազմակերպում
614.1Սանիտարական լուսավորություն
614.2Ժողովրդական առողջապահության կազմակերպում
614.2(47…)Առողջապահության կազմակերպումը ԽՍՀՄ-ում
614.2(47.925)Առողջապահության կազմակերպումը ՀՀ-ում
614.2-053.2Մոր և մանկան առողջության պահպանություն
614.21Բուժպրոֆիլակտիկ և սանիտարահիգիենիկ հիմնարկներ
614.213Հանգստյան տներ և առողջարաններ
614.213(47.925)Հանգստյան տներ և առողջարաններ ՀՀ-ում
614.253.52Միջին բժշկական անձնակազմ: Քույրական գործ
614.3Սննդի որակի հսկողություն, սանիտարական վերահսկողություն
614.4Հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակիչ հիվանդությունների դեմ
614.449Կենդանիներից փոխանցվող վարակի տարածման դեմ միջոցառումներ
614.47Կանխարգելիչ պատվաստումներ և դրանց կազմակերպումը
614.48Ախտահանում և ստերիլիզացիա
614.7Շրջակա միջավայրի հիգիենա
614.78Կոմունալ հիգիենա
614.8Դժբախտ դեպքերի կանխարգելում: Առաջին օգնություն
614.824Թունավոր նյութերով վարակման կանխարգելումը
614.84Հրշեջ պաշտպանություն
614.885Միջազգային կարմիր խաչ (ՄԿԽ)
614.885(47…)ԽՍՀՄ կարմիր խաչ
614.885(47.925)Հայաստանի կարմիր խաչ
614.885(47.925)սփՀայկական Կարմիր խաչի ընկերություն
615Դեղաբանություն
615.21/26Դեղամիջոցների ազդեցության բնույթը
615.32Բուսական դեղամիջոցներ
615.38Իմունոթերապիա և արյան փոխներարկում
615.8Ֆիզիոթերապիա: Կուրորտաբանություն
615.814.1Ասեղնաբուժություն
615.82Բուժական մերսում: Մեխանիկական թերապիա
615.83Բուժում բնական գործոններով
615.84Էլեկտրոթերապիա
615.841Էլեկտրաբժշկական սարքավորումներ
615.85Բուժման տարբեր մեթոդներ
615.851Հոգեթերապիա
615.89Ժողովրդական բժշկություն
615.9Թունաբանություն
616Ընդհանուր ախտաբանություն: Ներքին հիվանդություններ
616-001Վնասվածքաբանություն
616-001.17Այրվածքներ
616-002Խրոնիկական բորբոքում
616-002.5Տուբերկուլոզ
616-004Սկլերոզ
616-005Իմունոախտաբանություն
616-005.1Արյունահոսություն
616-006Ուռուցքաբանություն
616-006.6Չարորակ ուռուցքներ (Քաղցկեղ)
616-007Մարդու օրգանիզմի զարգացման արատներ (անոմալիաներ)
616-008Օրգան համակարգերի գործունեության և պաշպանական ֆունկցիաների խանգարում
616-009Նյարդախտաբանություն
616-053Հիվանդություններն ու դրանց բուժումը
616-053.2Մանկաբուժություն: Մանկական հիվանդություններ
616-053.2(07…)Մանկաբուժություն: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
616-07Ախտորոշիչ բժշկություն
616-071Կլինիկական ախտորոշում
616-073.75Ռենտգենոդիագնոստիկա (Ֆլյուորոգրաֆիա)
616-08Հիվանդների բուժում
616-083Հիվանդների խնամք
616-089.5Վիրաբուժական անզգայացում (Անեսթեզիոլոգիա)
616-091Ախտաբանական անատոմիա
616-092Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա
616-093/098Բժշկական մանրէաբանական և մակաբուծաբանական հետազոտություն
616.1/9Մասնավոր ախտաբանություն և բուժումը
616.1Արյան շրջանառության օրգանների և արյունատար անոթների հիվանդություններ
616.12Սրտանոթային համակարգի հիվանդություններ
616.13Զարկերակների բորբոքում
616.14Երակների վարիկոզ հիվանդությունը և բուժումը
616.15Արյան համակարգի հիվանդություններ, ախտորոշումը և բուժումը
616.2Շնչառական համակարգի հիվանդություններ
616.21ԼՕՌ օրգանների հիվանդություններ, ախտորոշումը և բուժումը
616.211Քթի հիվանդություններ
616.22Կոկորդի հիվանդություններ (Լարինգոլոգիա)
616.23Բրոնխների բորբոքային հիվանդություններ
616.24Թոքերի բորբոքային հիվանդություններ
616.24-002.5Թոքերի տուբերկուլոզ
616.25Պլևրայի և պլևրալ խոռոչի հիվանդություներ
616.28Ականջի հիվանդություններ
616.3Մարսողական օրգանների հիվանդություններ
616.31Ատամնաբուժություն
616.31-089Օրթոպեդիկ ատամնաբուժություն
616.31-089.28Ատամների պրոթեզավորում
616.321Կերակրափողի հիվանդություններ
616.321-002Ֆարինգիտ (Ըմպաբորբ)
616.322-002Անգինա (Նշիկաբորբ)
616.33/34Ստամոքսա-աղիքային համակարգի հիվանդություններ
616.33Ստամոքսի հիվանդություններ
616.34Աղիքային հիվանդություններ
616.36Լյարդի հիվանդություններ
616.36-002Հեպատիտ (A,B,C)
616.36-008.5Դեղնախտ
616.37Ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ
616.379-008.64Շաքարային դիաբետ (Շաքարախտ)
616.39Դիետայի հետևանքով առաջացած հիվանդություններ
616.391Ավիտամինոզներ և հիպովիտամինոզներ
616.41Արյունաստեղծ համակարգի հիվանդություններ
616.43Կլինիկական էնդոկրինոլոգիա (Էնդոկրին հիվանդություններ)
616.438Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
616.438-002Խպիպ (զոբ)
616.5Մաշկային հիվանդություններ
616.6Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ
616.61Նեֆրոլոգիա
616.69Սեքսոպաթոլոգիա
616.71Ոսկրաբանություն
616.72Հոդային հիվանդություններ
616.72-002Արթրիտ (հոդաբորբ): Պոլիարտրիտ
616.72-002.77Ռևմատոիդ արթրիտ
616.74Մկանային համակարգի հիվանդություններ
616.8Նյարդախտաբանություն
616.83Նյարդային համակարգի հիվանդություններ
616.831Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ
616.831.9Մենինգիտ
616.832Միելոպաթիա
616.833.24-002Ռադիկուլիտ
616.85Նևրոզներ
616.851Խորեա
616.853Էպիլեպսիա
616.89Հոգեբուժություն
616.891Փսիխոզ
616.9Վարակիչ հիվանդություններ
616.912Բնական ծաղիկ
616.914Ջրծաղիկ
616.915Կարմրուկ
616.916.1Կարմրախտ
616.917Քութեշ
616.921.5Գրիպ
616.921.8Կապույտ հազ
616.927Որովայնային տիֆ
616.928.8Տրոպիկական վարակիչ
 հիվանդություններ
616.931Դիֆթերիա
616.932Խոլերա
616.935Դիզենտերիա
616.936Մալարիա
616.97Վեներոլոգիա
616.971ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
616.972Սիֆիլիս
616.973Գոնորեա (սուսանակ, տրիպեր)
616.981.21Ստրեպտոկոկային հիվանդություններ
616.981.25Ստաֆիլակոկային հիվանդություններ
616.981.42Բրուցելոզ
616.981.452Ժանտախտ
616.981.455Տուլարեմիա
616.981.49Սալմոնելոզ
616.981.51Սիբիրյան խոց (Սիբիրախտ)
616.981.553Բոտուլիզմ
616.981.711Բծավոր տիֆ
616.982.21Միկոբակտերիալ հիվանդություններ (տուբերկուլոզ, բորոտություն)
616.986.5Հետադարձ տիֆ
616.988.21Կատաղություն
616.988.23Պոլիոմելիտ
616.99Պարազիտային հիվանդություններ
616.995.1Հելմինթոզների (ասկարիդների) ինվազիա
617Ընդհանուր վիրաբուժություն
617(075)Վիրաբուժություն : Դասագրքեր
617-089Վիրահատություններ
617-089.844Պլաստիկ վիրաբուժություն
617(47.925)092Հայ նշանավոր վիրաբույժներ
617.3Օրթոպեդիա
617.5Օպերատիվ վիրաբուժություն
617.7Ակնաբուժություն
618.1/7Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
618.1Գինեկոլոգիա: Կանանց հիվանդություններ
618.17Կանանց սեռական օրգանների հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում
618.2Մանկաբարձություն
618.2-083Հղի կնոջ հիգիենա
618.3Մանկաբարձական պաթոլոգիա
618.39Աբորտ, վիժում
618.396Վաղաժամ ծննդաբերություն
618.5Ախտաբանական ծննդաբերություն
618.6Հետծննդյան ժամանակահատվածը (ֆիզիոլոգիա, խնամք)
618.63Լակտացիա
618.7Հետծննդյան ժամանակահատվածը (պաթոլոգիա)
619Անասնաբուժություն
619(07)Անասնաբուժություն: Ծրագրեր
619(075)Անասնաբուժություն: Դասագրքեր
619(077)Անասնաբուժություն: Մեթոդական ցուցումներ
619(071.1)(47.925)Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժության ինստիտուտ
619(08)Անասնաբուժություն: Տեղեկագրքեր
619 : 576.8Անասնաբուժական մակաբուծաբանություն
619 : 579Անասնաբուժական մանրէաբանություն և իմունաբանություն
619 : 613Գյուղատնտեսական կենդանիների անատոմիան և ֆիզիոլոգիան
619 : 613Գյուղատնտեսական կենդանիների հիգիենա
619 : 614.3Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն
619 : 615Անասնաբուժական դեղաբանություն
619 : 616Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունները
619 : 616-07Կենդանիների ոչ վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշումը և բուժումը
619 : 616.9Կենդանիների վարակիչ հիվանդությունները և բուժումը
619 : 617Անասնաբուժական վիրաբուժություն
619 : 617.3Անասնաբուժական օրթոպեդիա
619.5 : 616.9Գյուղատնտեսական թռչունների վարակիչ հիվանդությունները և բուժումը
619.9 : 616.9Մեղուների վարակիչ հիվանդությունները և բուժումը