0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

63 Գյուղատնտեսություն
63(038) Գյուղատնտեսություն: Բառարաններ
63(07) Գյուղատնտեսություն: Ծրագրեր
63(075) Գյուղատնտեսություն: Դասագրքեր
63(077) Գյուղատնտեսություն: Մեթոդական ցուցումներ
63(08) Գյուղատնտեսություն: Տեղեկագրքեր
63(47.925) Գյուղատնտեսություն: ՀՀ
63(47.925)(082) Գյուղատնտեսություն: Աշխատությունների ժողովածու: ՀՀ
63(071.1)(47.925) Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտ
63.092 Նշանավոր գյուղատնտեսներ
63(47.925)092 Հայ նշանավոր գյուղատնտեսներ
2,661805556 Ագրոֆիզիկա
2,6625 Ագրոքիմիա
63 : 551.5 Ագրոօդերևութաբանություն
3,025 Գյուղատնտեսական միկրոբիոլոգիա
630 Անտառային տնտեսություն
630(07…) Անտառային տնտեսություն: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդ. ցուցում.
630(47.925) Անտառային տնտեսություն: ՀՀ
630.17 Ծառագիտություն (Դենդրոլոգիա)
630.2 Անտառաբուծություն
630.228 Անտառատնտեսավարություն
630.265 Դաշտապաշտպան անտառաշերտեր
630.43 Անտառային հրդեհները և պայքար դրանց դեմ
630.8 Անտառային կուլտուրաներ
630.83 Բնափայտի օգտագործումը և մթերումը
631 Գյուղատնտեսության ընդհանուր հարցեր
631.1 Պարենային ծրագիր : ԽՍՀՄ
631.1 : 338.43 Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպում և կառավարում
631.11 Կապալի կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ
631.115.6 կ Կոլեկտիվ կապալ: Կոլտնտեսություններ
631.115.6 կ : 331 Աշխատանքի կազմակերպումը կոլտնտեսություններում
631.115.6 կ (47..) Կոլտնտեսությունները տարբեր հանրապետություններում
631.115.6 կ (47.925) Կոլտնտեսությունները ՀԽՍՀ-ում
631.115.6 կ : 636 Անասնապահական կոլտնտեսություններ
631.115.6 կ : 637.1 Կոլտնտեսության կաթնապրանքային ֆերմաներ
631.115.71 սով. Սովխոզներ
631.115.71 սով. (47.925) Սովխոզները ՀԽՍՀ-ում
631.115.8 Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ
631.117 ՄՏԿ Մեքենա-տրակտորային կայաններ
631.15 Արտադրության պլանավորում
631.16 Գյուղատնտեսական ֆինանսական հաշվապահություն
631.2 Գյուղատնտեսական կառույցներ
631.3 Գյուղատնտեսական մեքենաներ, գործիքներ և սարքավորումներ
631.3(07…) Գյուղ. տեխնիկա: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
631.3(08) Գյուղատնտեսական տեխնիկա: Տեղեկագրքեր
631.36 Գյուղ. մեքենաներ և գործիքներ` հողամշակման և մշակաբույսերի բերքահավաքի համար
631.371 : 621 Գյուղատնտեսության էլեկտրամատակարարում
631.372 : 629 Ավտոտրակտորները և դրանց նորոգումը
631.4 Երկրագործություն (Հողագործություն)
631.4(07…) Երկրագործություն: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
631.4(47.925) Երկրագործություն: ՀՀ
631.452 Հողի բերրիությունը
631.459 : 551.3 Հողի էրոզիան
631.5 Ագրոտեխնիկա
631.51 Հողի մշակում և հերկում
631.52 Բույսերի սելեկցիա
631.523 Բույսերի կիրառական գենետիկա
631.53 Բույսերի բազմացում
631.53.01 Սերմնաբուծություն
631.531 Բույսերի բազմացում սերմերով և սպորներով
631.544 Ջերմոցներ
631.55/56 Բերք: Բերքատվություն: Բերքահավաք
631.563.8 Կերերի սիլոսացում
631.58 Հողի մշակման սիստեմները
631.582 Կերային ցանքաշրջանառություն
631.588.1 Էլեկտրակուլտուրա
631.6 Գյուղատնտեսական մելիորացիա
631.6(07…) Գյուղատնտեսական մելիորացիա: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
631.61 Խամ ու խոպան հողերի յուրացում
631.67 Ոռոգում
631.8 Պարարտացում
631.82 Հանքային պարարտացում
631.83 Կալիումական պարարտանյութեր
631.84 Ազոտային պարարտանյութեր
631.85 Ֆոսֆորական պարարտանյութեր
631.86 Տեղական պարարտացում
631.861 Կենդանական ծագման պարարտանյութեր
631.862 Գոմաղբ
631.87 Օրգանական և կենսաբանական պարարտանյութեր
631.874 Կանաչ պարարտացում
631.95 Գյուղատնտեսական էկոլոգիա
632.1/9 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուներ: Բույսերի հիվանդությունները
632.1 Գյուղատնտեսական ֆիտոպաթոլոգիա
632.11 Վնասակար օդերևութաբանական գործոններ կամ բնական աղետներ
632.112 Երաշտ
632.116 Ցրտահարություն: Կարկուտ
632.5 Վնասակար բույսեր և պայքար դրանց դեմ
632.51 Մոլախոտեր և պայքար դրանց դեմ
632.6 Մշակաբույսերի վնասատու կենդանիներ
632.7 Մշակաբույսերի վնասատու միջատներ
632.9 Պայքար բույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ
633/635 Ընդհանուր բուսաբուծություն
633/635(07…) Բուսաբուծություն: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
633 Դաշտավարություն
633.1 Հացահատիկային կուլտուրաներ
633.11 Ցորեն
633.15 Եգիպտացորեն
633.2/3 Կերային բույսեր
633.4 Արմատապտղավոր մշակաբույսեր
633.416 Կերային ճակնդեղ
633.491 Կարտոֆիլ մշակաբույս
633.5 Մանվածքային և թելատու մշակաբույսեր
633.51 Բամբակի մշակաբույս
633.6 Շաքարավազ և օսլա պարունակող բույսեր
633.61 Շաքարեղեգ
633.63 Շաքարի ճակնդեղ մշակաբույս
633.7 Նարկոտիկ բույսեր
633.71 Ծխախոտ
633.8 Եթերայուղային բույսեր
633.812.62 Խորդենի
633.82 Հոտավետ բույսեր
633.85 Յուղատու բույսեր
633.854 Արևածաղիկ խոտաբույս
633.86 Ներկատու բույսեր
633.88 Դեղաբույսեր
633.9 Տեխնիկական մշակաբույսեր
633.91 Կաուչուկատու բույսեր
633.93 Սոսինձ և խեժ պարունակող բույսեր
634.1/8 Այգեգործություն: Ընդհանուր պտղաբուծություն
634.1 Պտղաբուծություն
634.1(07…) Պտղաբուծություն: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
634.1(092) Նշանավոր պտղաբույծներ: Կենսագրություն
634.1(47.925) Պտղաբուծություն: ՀՀ
634.10 Սերմավոր պտուղներ
634.11 Խնձորենի
634.13 Տանձենի
634.14 Սերկևիլենի
634.2 Կորիզավոր պտուղներ
634.21 Ծիրանենի
634.22 Սալորենի
634.25 Դեղձենի
634.3 Մերձարևադարձային կուլտուրաներ
634.31/34 Ցիտրուսային պտուղներ
634.31 Նարնջենի
634.32 Մանդարին
634.323 Գրեյպֆրութ
634.33 Կիտրոն
634.38 Թթենի
634.5 Ընկուզազգիներ
634.51 Հունական ընկուզենի
634.53 Շագանակենի
634.54 Տխլենի
634.55 Նշենի
634.58 Գետնանուշ
634.63 Ձիթենի
634.7 Հատապտղային կուլտուրաներ
634.71 Ազնվամորենի
634.75 Ելակենի
634.8 Խաղողագործություն
634.8(07…) Խաղողագործություն: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
634.8(47.925) Խաղողագործություն: ՀՀ
635 Բանջարաբուծություն: Դեկորատիվ այգեգործություն
635(07…) Բանջարաբուծություն: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
635(47.925) Բանջարաբուծություն: ՀՀ
635.1/8 Բանջարաբուծություն: Բանջարաբոստանային բույսեր
635.1 Բանջարանոցային արմատապտուղներ
635.11 Կարմիր և դեղին ճակնդեղ
635.13 Գազար
635.15 Բազուկ
635.2 Պալարապտղային բույսեր
635.21 Կարտոֆիլ
635.21(47.925) Կարտոֆիլի մշակությունը: ՀՀ
635.22 Բաթաթ (քաղցր կարտոֆիլ)
635.25/26 Սոխ, սխտոր
635.3 Ուտելի ցողուններով, տերևներով և ծաղիկներով բույսեր
635.34 Կաղամբ
635.4 Խոտաբույսեր (կանաչեղեն)
635.5 Սալաթային բանջարեղեններ
635.6 Ուտելի սերմերով և պտղամսով բանջարեղեններ
635.611 Սեխ
635.615 Ձմերուկ
635.621 Դդում
635.63 Վարունգ
635.64 Պոմիդոր
635.646 Բադրիջան
635.648 Բամիա
635.649 Բիբար
635.65 Լոբազգի բանջարեղենային բույսեր
635.652 Լոբի
635.655 Սոյա
635.7 Անուշաբույր խոտաբույսեր
635.8 Ուտելի և թունավոր սնկեր
635.9 Դեկորատիվ այգեգործություն: Ծաղկաբուծություն
636/639 Անասնապահություն: Անասնապահական մթերքներ: Որսորդություն: Ձկնորսություն
636 Ընդհանուր անասնաբուծություն
636(07…) Անասնաբուծություն: Ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ցուցումներ
636(08) Անասնաբուծություն: Տեղեկագրքեր
636(47.925) Անասնաբուծություն: ՀՀ
636.0025 Անասնապահական ֆերմաների մեքենայացում և էլեկտրամատակարարում
636.082 Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում: Տոհմային գործ: Գենետիկա
636.083 Գյուղատնտեսական կենդանիների կյանքի պայմաններն ու հիգիենան
636.084 Գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրումը
636.085 Գյուղատնտեսական կենդանիների կերարտադրության տեխնոլոգիա
636.09 Տնային կենդանիների թշնամիները (թիթեռ, տիզ, պարազիտ) և հիվանդությունները: Պայքար դրա դեմ
636.1 Ձիաբուծություն
636.2 Խոշոր եղջերավոր անասուններ
636.3 Մանր եղջերավոր անասուններ
636.3(47.925) Մանր եղջերավոր անասուններ: ՀՀ
636.3(47.925)092 Հայ անվանի հովիվներ
636.32/38 Ոչխարաբուծություն
636.32(47.925) Ոչխարաբուծություն: ՀՀ
636.39 Այծաբուծություն
636.4 Խոզաբուծություն
636.5 Թռչնաբուծություն
636.7 Շների տեսակները և խնամքը
636.8 Կատուների տեսակները և խնամքը
636.9 Ճագարաբուծություն
637 Անասնապահական մթերքներ
637.1/3 Կաթի և կաթնամթերքի վերամշակման մեթոդները
637.1 Կաթնային տնտեսություն և կաթնամշակություն
637.2 Յուղագործություն
637.3 Պանրագործություն
637.4 Ձու և ձվամթերքներ
637.5 Միս և մսամթերքներ
637.6 Կենդանական ծագման այլ ապրանքներ (մորթի, բուրդ, կաշի…)
637.62 Բրդի խուզման և տեսակավորման գործընթացները
638.1 Մեղվաբուծություն
638.2 Շերամապահություն
638.3 Որդան կարմիր
638.4 Այլ օգտակար միջատներ
638.42 Մրջյուններ
639.1/3 Որսորդական տնտեսություն
639.1 Որսորդություն
639.2 Ձկնորսություն
639.3 Ձկնաբուծություն