0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

800 Գրականագիտություն
800(03) Գրականագիտական բառարաններ
82.01/09 Գրականության տեսություն։ Գրականության էսթետիկա, ուղղություններ և սիստեմներ (համակարգեր)։ Ժանրի տեսություն
82.01/09(07) Գրականության տեսության ծրագրեր
82.01/09(075) Գրականության տեսության բուհական դասագրքեր
82.01/09-1 Պոեզիայի ժանր
82.01/09-2 Դրամայի տեսություն
82.01/09-3 Արձակի ժանր
808 Պոետիկա
808 Սյուժե, կոմպոզիցիա
808-1 Տաղաչափություն
808.03 Գեղարվեստական թարգմանություն
808.5 Հռետորական արվեստ