0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9Պատմություն։ Պատմական գիտություններ
90Պատմագրություն
90(47.925)Հայ պատմագրություն (Հայաստանի պատմական գիտությունների պատմություն)
90ԳՊատմագիրներ
902Աղբյուրագիտություն
902(47.925)Հայաստանի պատմության աղբյուրագիտություն
902.4Ժամանակաբանություն։ Ժամանակագրություն
902.5Արխիվային գործ
902.6(47.925)Հին հայկական դրամագիտություն
902.6Արձանագրագիտություն։ Վիմագրություն
902.6Կնիքագիտություն
902.6Հնագիտություն
902.6Ընդհանուր հնագիտություն
902.6ԱՊՀ երկրների հնագիտություն
902.6Արտասահմանյան երկրների հնագիտություն
902.6(47.925)Հնագիտությունը Հայաստանում
902.6(47.925)Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
902.6(47.925)Պատմական հուշարձանների պահպանման հայկական ընկերություն
902.6(47.925)Հայաստանի հնագիտական թանգարաններ
902.7(0)Պատմական ազգագրություն
902.7(47)Աշխարհի ժողովուրդների ազգագրություն
902.7(3/8)ԱՊՀ երկրների ժողովուրդների ազգագրություն
902.7Արտասահմանյան երկրների ազգագրություն
902.7(47.925)Հայերի պատմական ազգագրություն
902.7(47.925)Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
929Ծագումնաբանություն։ Տոհմաբանություն
929.6Զինանշանագիտություն (Գերբագիտություն, Հերալդիկա)
929.6(47.925)Հայկական զինանշաններ, դրոշներ