0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

91Աշխարհագրություն
91Հետաքրքրաշարժ աշխարհագրություն
91(038)Աշխարհագրական տեղանունների  բառարաններ
91(07)Աշխարհագրության ծրագրեր, հարցարաններ
91(075)Աշխարհագրության դպրոցական դասագրքեր
91(075.8)Աշխարհագրության դասագրքեր բուհ ընդունվողների համար
91(077)Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
91(09)Աշխարհագրության պատմություն
91(092)Նշանավոր աշխարհագրագետներ և ճանապարհորդներ
91(47)ՍՍՀՄ աշխարհագրություն
91(47.92)Կովկասի աշխարհագրություն
91(47.925)Հայաստանի աշխարհագրություն
91(4)Եվրոպայի աշխարհագրություն
91(5)Ասիայի աշխարհագրություն
91(33)Երուսաղեմի աշխարհագրություն
91(6)Աֆրիկայի աշխարհագրություն
91(7)Ամերիկայի աշխարհագրություն
91(99)Անտարկտիդայի աշխարհագրություն
91(-0)Գավառագիտություն
91(-0)(47.925)Հայաստանի գավառագիտություն
91(026)Տուրիստական երթուղիներ
910.4Առանձին վայրերի ճանապարհորդություններ
910.4(092)Ճանապարհորդներ (Կյանքն ու գործունեությունը)
910.4(4)Ճանապարհորդություն Եվրոպայի երկրներ
910.4(47)Ճանապարհորդություն ԽՍՀՄ-ում
910.4(47.9…)Ճանապարհորդություն Կովկասում
910.4(47.925)Ճանապարհորդություն Հայաստանում
910.4(495)Ճանապարհորդություն Հունաստանում
910.4(5…)Ճանապարհորդություն Ասիայի տարբեր երկրներ
910.4(6)Ճանապարհորդություն Աֆրիկայում
910.4(7)Ճանապարհորդություն Ամերիկայում
910.4(98)Ճանապարհորդություն դեպի Հյուսիսային և Հարավային բևեռներ
911Կոնստրուկտիվ աշխարհագրություն
911.1Պատմական աշխարհագրություն
911.2Ֆիզիկական աշխարհագրություն
911.2(07)Ֆիզիկական աշխարհագրության ծրագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ
911.2(075)Ֆիզիկական աշխարհագրության դասագրքեր
911.2(47)075ԽՍՀՄ ֆիզիկական աշխարհագրության դասագրքեր, ծրագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ
911.2(47.92…)Կովկասի ֆիզիկական աշխարհագրություն
911.2(47.925)Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն
911.2(47.925)075Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրության դասագրքեր, ծրագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ
911.3:3Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական աշխարհագրություն
912Աշխարհագրական քարտեզներ, ատլասներ
912(47.925)Հայաստանի աշխարհագրական քարտեզներ, ատլասներ