0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9Պատմություն
9(038)Պատմական տերմինների բառարաններ
9(=924)Ժողովուրդների պատմություն
9(07)Պատմության ծրագրեր
9(077)Պատմության դասավանդման մեթոդիկա
9(~)Ընդհանուր և համաշխարհային պատմություն
9(~)(07…)Ընդհանուր և համաշխարհային պատմության ծրագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ
9(~)(075)Ընդհանուր և համաշխարհային պատմության դասագրքեր
9(1)Նախնադարյան հասարակության պատմություն
9(3)Հին աշխարհի պատմություն
9(3)(07…)Հին աշխարհի պատմության ծրագրեր, դասավանդման մեթոդիկա
9(3)(075)Հին աշխարհի պատմության դասագրքեր
9(31/35)Հին Արևելքի պատմություն
9(31) տես՝ 9(51)Հին Չինաստան
9(32)Հին Եգիպտոս
9(33)Իսրայել. Երուսաղեմի պատմություն
9(34) տես՝ 9(54)Հին Հնդկաստան
9(35)Հին Պարսկաստանի պատմություն
9(37/38)Անտիկ աշխարհի պատմություն
9(37)Հին Հռոմի պատմություն
9(38)Հին Հունաստանի պատմություն
9(39…)Հնագույն ժողովուրդների պատմություն
9(~)»04″Միջին դարերի պատմություն (Vդ.-1640 թ.)
9(~)»04″(075)Միջին դարերի պատմության դասագրքեր
9(~)Նոր պատմություն (1640-1917 թթ.)
9(~)(07…)Նոր պատմության ծրագրեր և մեթոդական ձեռնարկներ
9(~)(075)Նոր պատմության դասագրքեր
9(~)»1914-1918թթ. «I համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջան (1914-1918 թթ.)
9(~)Նորագույն պատմություն (1917թ.- …)
9(~)1917-1939 թթ. ժամանակաշրջան
9(~)II համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջան (1939-1945 թթ.)
9(~)1945 թ.- …
9(~)1789-1870 թթ.
9(47)ԽՍՀՄ պատմություն. Ընդհանուր բաժին
9(47)(074)Պատմական հուշարձանների պահպանություն։ Թանգարաններ, ցուցահանդեսներ, արխիվ
9(47)(07)ԽՍՀՄ պատմության ծրագրեր
9(47)(075)ԽՍՀՄ պատմության դասագրքեր
9(47)(075)ԽՍՀՄ պատմության դասագրքեր միջնակարգ դպրոցների համար
9(47)(075)ԽՍՀՄ պատմության դասագրքեր բուհերի համար
9(47)(077)ԽՍՀՄ պատմության մեթոդական ցուցումներ
9(47)(092)Ռուս նշանավոր պատմական դեմքեր
9(47)(001/3)ԽՍՀՄ պատմության աղբյուրագիտություն
9/47):9(4/8)Ռուս ժողովրդի մշակութային, պատմական կապերը ԽՍՀՄ և արտասահմանյան երկրների ժողովուրդների հետ
9(47)1Նախնադարյան համայնական կարգեր
9(47)Ռուս ժողովրդի ծագումը։ Ռուսական ազգի ձևավորումը
9(47)2Ֆեոդալիզմի ժամանակշրջան (IV դ. — 1861 թ.)
9(47)Ռուսական ֆեոդալական իշխանություն և ֆեոդալական հանրապետություն (XII-XIII դար)
9(47)Արևելյան Եվրոպայի,Միջին Ասիայի և Կովկասի ժողովուրդները թաթար-մոնղոլական զավթիչների լծի տակ։ Մոնղոլական պետությունը ԽՍՀՄ-ի տարածքում (XIII-XVդդ.)։ Լենկ Թեմուր (1370 թ. -XV դար)։ Ոսկե հորդա
9(47)Ռուսաստանը XVII դ. 20-ական թ. — XVIII դ. վերջը։ Ֆեոդալական -ճորտատիրական կարգերի ամրապնդում։ Բուրժուական հարաբերությունների ամրապնդում
9(47)Ռուս-թուրքական պատերազմ (1768-1774թթ.)
9(47)Ռուս-իրանական պատերազմ (1804-1813 թթ.։ Գյուլիստանի խաղաղության պայմանագիրը
9(47)Դեկաբրիստական շարժումներ
9(47)Ռուս-իրանական պատերազմ (1826-1828 թթ.)
9(47)Ռուս-թուրքական պատերազմ (1828-1829 թթ.)
9(47)Ռուսաստանի պատմություն։ Կապիտալիզմի շրջան (1861-1917 թթ.)։ Գյուղացիական ռեֆորմներ։ Դասակարգային պայքար
9(47)Ռուս-թուրքական պատերազմ (1877-1878թթ.)
9(47)Բնակչության տարբեր խավերի ու դասակարգերի մասնակցությունը ռուսական առաջին հեղափոխությանը
9(47)Ռուս-ճապոնական պատերազմ (1904-1905թթ.)
9(47)Հեղափոխության I և II շրջաններ (1905-1907 թթ.)
9(47)»1914-1920թթ.»I համաշխարհային պատերազմ (1914 թ. փետրվար — 1920 թ.)
9(47)»1917թ.-«Սոցիալիզմի և կոմունիզմի ժամանակաշրջանը։ Ընդհանուր հարցեր
9(47)»1917թ.»Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության ժամանակաշրջանը(1917 թ. մարտ-հոկտեմբեր)
9(47)»1917թ.»Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության հաղթանակը։ Սոցիալիստական հեղափոխության զարգացումը և սովետական պետության ամրապնդումը (1917 թ. հոկտեմբեր — 1918 թ.)
9(47)»1918-1920թթ.»ԽՍՀՄ-ը օտարերկրյա ինտերվենցիայի և քաղաքացիական կռիվների ժամանակաշրջանում (1918-1920 թթ.)
9(47)»1918թ.»Բաքվի 26 կոմիսարների գնդակահարումը (1918 թ. սեպտեմբեր)
9(47)»1917-1937թթ.»Պրոլետարական հեղափոխության հաղթանակը և սոցիալիզմի կառուցումը ԽՍՀՄ-ում (1917-1937 թթ.)
9(47)»1917թ.-«Հոտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության տարեդարձներ
9(47)»1921-1925թթ.»Ժողովրդական տնտեսության վերականգնման ժամանակաշրջանը (1921-1925 թթ.)
9(47)»1922թ.»ԽՍՀՄ-ի կազմավորումը (1922 թ.)
9(47)»1933-1958թթ.»Սոցիալիստական հասարակության կառուցման ավարտ։ Աստիճանաբար անցումը կոմունիզմին(1933-1958թթ.)
9(47)»1941-1945թթ.»ԽՍՀՄ Հայրենական մեծ պատերազմ (1941-1945 թթ.)
9(47)»1941-1945թթ.»Հիշողություններ, գրառումներ, դրվագներ
9(47)»1941-1945թթ.»Հայրենական մեծ պատերազմի տարեդարձներ
9(47)»1941-1945թթ.»Ստալինի հրամանները
9(47)»1941-1945թթ.»Լենինգրադի պաշտպանությունը
9(47)»1941-1945թթ.»Ստալինգրադի պաշտպանությունը
9(47)»1941-1945թթ.»Կովկասի պաշտպանությունը
9(47)»1941-1945թթ.»ԽՍՀՄ զինված ուժերը Հայրենական մեծ պատերազմում
9(47)»1941-1945թթ.»Հետախուզություն
9(47)»1941-1945թթ.»Կարմիր բանակ
9(47)»1941-1945թթ.»Ռազմա-ծովային նավատորմ
9(47)»1941-1945թթ.»Ռազմա-օդային նավատորմ
9(47)»1941-1945թթ.»Պարտիզանական շարժումներ
9(47)»1941-1945թթ.»Հայրենական պատերազմի հերոսներ
9(47)»1941-1945թթ.»Սոցիալիզմի ավարտման ժամանակաշրջան
9(47)»1959թ.»Կոմունիզմի կառուցման ծավալուն շրջան (1959 թ.-)
9(47…)ԽՍՀՄ Միութենական հանրապետությունների և առանձին վայրերի պատմություն
9(47.31)Մոսկվայի պատմություն
9(470)ՌԽՖՍՀ
9(47.42)Էստոնական ԽՍՀ
9(47.43)Լատվիական ԽՍՀ
9(47.45)Լիտվական ԽՍՀ
9(47.60)Բելոռուսական ԽՍՀ
9(47.70)Ուկրաինական ԽՍՀ
9(47.75)Մոլդավական ԽՍՀ
9(47.79)Ղրիմի պատմություն
9/47.92)Կովկաս
9(47.92)Անդրկովկաս ։ Այսրկովկաս
9(47=)ԽՍՀՄ-ի տարածքում գտնվող մյուս ժողովուրդների պատմություն
9(479.22)Վրացական ԽՍՀ
9(479.24)Ադրբեջանական ԽՍՀ
9(57)ԽՍՀՄ-ի ասիական մասի պատմություն
9(584.1)Թուրքմենական ԽՍՀ
9(584.4)Ուզբեկական ԽՍՀ
9(584.5)Տաջիկական ԽՍՀ
9(584.6)Ղազախական ԽՍՀ
9(584.8)Կիրգիզական ԽՍՀ
9(479.25)Հայ ժողովրդի պատմության ընդհանուր հարցեր։ Բոլոր ժամանկաներին վերաբերող աշխատություններ
9(479.25)(001/3)Հայ ժողովրդի պատմության ուսումնասիրության աղբյուրներ, փաստաթղթեր, վավերագրեր
9(479.25)(074)Հայաստանի պատմական թանգարաններ
9(479.25)(07…)Հայ ժողովրդի պատմության ծրագրեր, հարցաշարեր
9(479.25)(075)Հայ ժողովրդի պատմության դասագրքեր և ուսումնական ձեռնարկներ միջնակարգ դպրոցների համար
9(479.25)(075)Հայ ժողովրդի պատմության դասագրքեր բուհերի համար
9(479.25)(077)Հայ ժողովրդի պատմության դասավանդման մեթոդիկա
9(479.25)(082)Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիաներ
9(479.25)(091)Հայստանի առանձին գավառների, քաղաքների և վայրերի պատմություն
9(479.25)(092)Հայ ժողովրդի պատմական նշանավոր դեմքեր (նրանց կյանքն ու գործունեությունը)։ Անվանի հայեր
9(479.25):9(0/9)Հայ ժողովրդի պատմական և մշակութային կապերը ԽՍՀՄ և արտասահմանյան երկրների ժողովուրդների հետ
9(479.25)գաղթ.Հայ գաղթօջախների պատմություն (մինչև 1917 թ.)
9(479.25)1Հայ ժողովրդի պատմության հին և հնագույն ժամանակաշրջան (նախնադարյան, ստրկատիրական)։ Հնագույն ցեղային միությունները հայկական լեռնաշխարհում
9(479.25)11Ուրարտուի պատմություն
9(479.25)2Հայաստանը հայ Արշակունիների դինաստիայի սկզբնավորման ժամանակից մինչև V դար։ Հին հայկական պետություն (մ.թ.ա. II դ. — 428 թ.)
9(479.25)21Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան
9(479.25)3Հայաստանը ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում (IV դ. — 1860 թթ.)
9(479.25)31Հայաստանը V-VII դդ.։ Հայերի ազատագրական պայքարը պարսիկների դեմ։ Ավարայրի ճակատամարտը (451 թ.)։ Հայ պետականության անկումը
9(479.25)092Մեսրոպ Մաշտոց
9(479.25)092Հայ պատմիչների ստեղծագործությունները որպես պատմական աղբյուրներ (V-VII դդ.) (Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բուզանդ, Եղիշե, Կորյուն, Մովսես Խորենացի …)
9(479.25)311Հայ ժողովրդի մշակույթը, արվեստը և գիտությունը մինչև VIII դար
9(479.25)32Հայաստանը արաբական լծի տակ (VII-VIII դդ.)
9(479.25)321Հայաստանը ֆեոդալիզմի զարգացման ժամանակաշրջանում (IX-XII դդ.)
9(479.25)321Գյուղացիական շարժումները Հայաստանում (VII-XIII դդ.)։ Պավլիկյաններ (VII-IX դդ.): Թոնդրակեցիներ (IX-XI դդ.): Գյուղացիական ապստամբությունները Սյունիքում (IX-XI դդ.)
9(479.25)321Հայ ժողովրդի մշակույթը, արվեստը և գիտությունը VIII-XIII դդ.
9(479.25)092Հայ պատմիչների գործերը որպես պատմական աղբյուրներ (IX-XII դդ.)
(Անանիա Շիրակացի, Գրիգոր Մագիստրոս, Հովհաննես
Դրասխանակերտցի, Սեփանոս Տարոնեցի …)
9(479.25)331Կիլիկիայի հայկական թագավորություն (XI-XIV դդ.)
9(47.925)34Հայաստանը XIII-XVIII դդ.։ Հայ ժողովրդի մղած պայքարը օտար բռնակալների դեմ ( XIII-XVIII դդ.)
9(479.25)092Հայ պատմիչների գործերը որպես պատմական աղբյուրներ (XIII-XVIII դդ.)
(Աբրահամ Երևանցի, Առաքել Դավրիժեցի,
Թովմա Մեծոփեցի, Մխիթար Սեբաստացի …)
9(479.25)341Հայաստանը մոնղոլների տիրապետության ժամանակաշրջանում
9(479.25)342Հայաստանը Իրանի և Թուրքիայի լծի տակ (XVI-XIX դդ.- մինչև 1828 թ.)
9(479.25)342Հայ ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարը XVII-XVIII դդ.։
Արցախի հերոսամարտերը (Դավիթ Բեկ) ։
Երևանի պաշտպանությունը
9(47.925)343Հայ ժողովրդի մշակույթը, արվեստը և գիտությունը (VIII-XVIII դդ.)
9(47.925)35Արևելյան Հայաստանը Ցարական Ռուսաստանի տիրապետության ներքո (1828թ.-ից մինչև XX դար)։ Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին։ 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը
9(47.925)351Հայաստանը Ռուսաստանի կապիտալիզմի ժամանակաշրջանում (1860-1917 թթ.) (Ընդհանուր հարցեր)։ Ազգային ժողով հայոց (Կ.Պոլիս)։ Ազգային կենտրոնական վարչություն հայոց (Կ.Պոլիս)։ Ազգային պատրիարքարան հայոց (Կ.Պոլիս)։
9(479.25)352Հասարակական-քաղաքական հոսանքները Հայաստանում։ Թուրաքահայերի բնաջնջումը (1877-1878 թթ., 1895-1896 թթ.)։ Հայկական հարցի առաջ քաշումը։ Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը։ Բեռլինի կոնգրեսը
9(479.25)352Ազգային-ազատագրական շարժումներ
9(479.25)42Հայաստանը 1905-1907 թթ. հեղափոխության տարիներին
9(479.25)Մշակույթ, գաղափարախոսություն, կենցաղ
9(479.25)353Արևմտահայկական հողերը Թուրքիայի և Պարսկաստանի լծի տակ։ Հայկական կոտորածները 1890-ական և 1915-1922 թթ.
9(479.25)Հայկական հարց
9(479.25)Հայոց ցեղասպանություն (Մեծ եղեռն) (1915 թ.)։ Թուրքահայերի ցեղասպանությունը
9(479.25)Հուշեր, ականատեսների վկայություններ
9(479.25)Մեծ եղեռն (1915 թ.)։ Զեյթունցիների հերոսամարտեր։
Կիլիկյան հայերի ջարդը։ Մարաշի ջարդը։ Մուսա լեռան
հերոսամարտը։ Սասունի ապստամբությունը։
Վան-Վասպուրականի հերոսամարտը։
Զորավար Անդրանիկի (Անդրանիկ Օզանյան) առանձին հարվածող զորամասը
9(479.25)Հասարակական-քաղաքական շարժումները Հայաստանում։
Հայերի կոտորածները Բաքվում (1917-1920 թթ.)։
Ղարաքիլիսայի հերոսմարտը (1918 թ.)։
9(479.25)Սարդարապատի հերոսամարտը (1918 թ.)։ Հայաստանի անկախությունը 1918 թ. մայիսի 28։ Հայաստանի I Հանրապետություն (1918-1920թթ.)
9(479.25)Արցախյան գոյամարտ (1917-1923 թթ.)։
Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը (1920 թ.)
9(479.25)Հայկական մշակույթը XIX դ. երկրորդ կեսից — XX դ.
9(479.25)Պայքար խորհրդային իշխանության հաստատման և ամրապնդման համար։ Քաղաքացիական կռիվների շրջանը (1917-1921 թթ.)։ Ղամարլու-Զանգեզուր կռիվները։ Մայիսյան ապստամբությունը (1920 թ.)
9(479.25)5Խորհրդային Հայաստանի պատմություն
9(479.25)Հայաստանի խորհրդայնացման տարելիցները
9(479.25)Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքը
9(479.25)Խորհրդային Հայաստանի պետական իշխանություն
և կառավարում։ ՀՀ կոմկուսը
9(479.25)Հայաստանը 1921-1937 թթ.։ Ժողովրդական տնտեսության
վերակառուցմում։ Պայքար կոլեկտիվացման համար։
Սոցիալիզմի հաղթանակը ՍՍՀՄ-ում
9(479.25)Հայաստանը 1938-1941 թթ. (նախապատերազմյան տարիներին)
9(479.25)Հայաստանը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին
9(479.25)Հուշեր, գրառումներ, դրվագներ
9(479.25)Հայրենական Մեծ պատերազմի տարեդարձները
9(479.25)Հայրենական Մեծ պատերազմի հերոսներ
9(479.25)Հայաստանը պատերազմից հետո (1946-1958 թթ.)
9(479.25)Հայաստանը կոմունիզմի կառուցման ժամանակաշրջանում (1959 թ. — )
9(479.25)Արցախյան գոյամարտ 1988 թ. (դեպքեր Բաքվում, Հարութում…)
9(479.25)»1988-1994″Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմ (1988-1994թթ.) Արցախյան  ազատամարտ (Արցախյան առաջին պատերազմ) (1988 — 1994 թթ. մայիսի 12)           Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, 1988-1994          Արցախյան հակամարտություն
Արցախյան ազատամարտ
Արցախյան շարժում
9(479.25)»2016″Լեռնային Ղարաբաղի քառօրյա պատերազմ (2016 թ.ապրիլի 1-4) Արցախյան քառօրյա պատերազմ, 2016թ. ապրիլի 1-4
9(479.25)»2020″Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմ (սեպտեմբերի 27 — նոյեմբերի 9, 2020)                                 Քառասունչորսօրյա պատերազմ, 2020թ.        Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, 2020           Արցախյան երկրորդ պատերազմ, 2020
44-օրյա պատերազմ, 2020
9(479.25)Մշակույթ, իդեոլոգիա, կենցաղ
9(479.25)Հայաստանի տարբեր քաղաքների ու գյուղերի պատմություն
9(479.25)Էրեբունի-Երևանի պատմությունը
9(479.25)սփՍփյուռքահայ պատմություն (1917 թ. հետո)
9(4)Եվրոպայի պատմություն
9(41/42)Բրիտանական երկրների պատմություն
9(41.1)Շոտլանդիայի պատմություն
9(41.5)Իռլանդիայի պատմություն
9(42)Անգլիայի (Մեծ Բրիտանիայի) պատմություն
9(43)Գերմանիայի պատմություն
9(436)Ավստրիայի պատմություն
9(437)Չեխոսլովակիայի պատմություն
9(438)Լեհաստանի պատմություն
9(439)Հունգարիայի պատմություն
9(44)Ֆրանսիայի պատմություն
9(45)Իտալիայի պատմություն
9(46)Իսպանիայի պատմություն
9(469)Պորտուգալիայի պատմություն
9(48)Սկանդինավյան երկրներ
9(480)Ֆինլանդիայի պատմություն
9(481)Նորվեգիայի պատմություն
9(485)Շվեցիայի պատմություն
9(489)Դանիայի պատմություն
9(492)Հոլանդիայի պատմություն
9(493)Բելգիայի պատմություն
9(495)Հունաստանի պատմություն
9(496.5)Ալբանիայի պատմություն
9(497)Բալկանյան երկրների պատմություն
9(497.1)Հարավսլավիայի պատմություն
9(497.2)Բուլղարիայի պատմություն
9(498)Ռումինիայի պատմություն
9(=91.7/8)Սլավոնական երկրների պատմություն
9(5)Ասիայի պատմություն
9(51)Չինաստանի պատմություն
9(517.3)Մոնղոլիայի պատմություն
9(519)Կորեայի պատմություն
9(52)Ճապոնիայի պատմություն
9(53)Արաբական երկրների պատմություն
9(54)Հնդկաստանի պատմություն
9(55)Իրանի պատմություն
9(56)Թուրքիայի պատմություն
9(56.6)Քրդստանի պատմություն
9(567)Իրաքի պատմություն
9(569)Լիբանանի պատմություն
9(569)Սիրիայի պատմություն
9(569.4)Պաղեստինի պատմություն
9(592)Սինգապուրի պատմություն
9(=91.57)Քրդերը Հայաստանում
9(6)Աֆրիկայի պատմություն
9(7)Ամերիկայի պատմություն
9(72)Կուբայի պատմություն
9(73)ԱՄՆ-ի պատմություն
9(8)Հարավային Ամերիկայի պատմություն
9(91)Ինդոնեզիայի պատմություն